Evropa se v nejbližších letech dočká svého prvního komerčního závodu na výrobu bioetanolu z odpadních plynů vznikajících v procesu výroby a zpracování oceli. Moderní zařízení vyroste v belgickém Gentu, v jedné z oceláren gigantu ArcelorMittal.

Na realizaci projektu budou spolupracovat tři světové špičky – ArcelorMittal, největší světový producent oceli, LanzaTech, společnost specializující se na recyklaci uhlíku a Primetals Technologies, přední dodavatel technologií a služeb v ocelářském průmyslu.

Vyprodukovaný bioetanol bude užíván především jako příměs do benzinu, může být však dále zpracován například k výrobě leteckých biopaliv. Očekává se, že toto biopalivo může přinést až 80% snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání s běžnými fosilními palivy.

Při své plné kapacitě bude zařízení schopno produkovat až 47 000 tun bioetanolu ročně, množství dostatečné pro pohon půl milionu osobních automobilů využívajících benzin s touto příměsí. Kromě ekologicky pozitivní recyklace odpadních plynů projekt přinese také snížení uhlíkové stopy společnosti ArcelorMittal a omezení spotřeby fosilních paliv.

Přibližně 50 % uhlíku účastnícího se procesu výroby oceli opouští tento proces v podobě oxidu uhelnatého. V současnosti bývá tento odpadní plyn spalován nebo využit pro ohřev a výrobu energie v ocelárnách. V každém případě je však oxid uhelnatý spalován, což vede k produkci emisí CO2. Technologie společnosti LanzaTech umožňuje tyto plyny recyklovat skrz proces fermentace při využití speciálních mikrobů. Každá tuna vyprodukovaného bioetanolu tak omezení emise CO2 produkované ocelárnou o 2,3 tuny.

Zahájení výstavby pilotního projektu v hodnotě 87 mil. EUR se předpokládá do konce tohoto roku, přičemž produkce bioetanolu by mohla započít v polovině roku 2017. Realizace projektu bude probíhat ve dvou fázích, první fáze s předpokládaným dokončením právě v polovině roku 2017 bude schopna ročně dodat 16 000 tun biopaliva, dokončení druhé fáze navyšující celkovou kapacitu zařízení na 47 000 tun je plánováno na rok 2018.

První, ale nejspíš ne poslední

Ocelářský gigant ArcelorMittal, jenž na tomto projektu pracuje již od roku 2011, uzavřel s firmou LanzaTech dlouhodobé partnerství. Jakmile bude výstavba pilotního projektu dokončena a prokázána komerční využitelnost této technologie, plánují společnosti realizaci obdobných zařízení i v dalších výrobních závodech ArcelorMittalu. Při využití svého plného potenciálu v Evropě by produkce bioetanolu touto cestou mohla dosáhnout až 500 000 tun ročně.

„Toto partnerství je příkladem, jak nahlížíme na veškeré potenciální příležitosti vedoucí k omezení emisí CO2 a přechodu na nízkouhlíkové hospodářství,“ řekl Carl De Maré viceprezident společnosti ArcelorMittal.

„Ocel je vyráběna chemickým procesem, při němž vzniká velké množství odpadních plynů. Tato nová technologie nám umožní některé z těchto plynů přeměnit na paliva, která přináší značné ekologické výhody v porovnání s konvenčními fosilními palivy. Toto je příklad proč by se na naši uhlíkovou stopu mělo pohlížet z hlediska analýzy životního cyklu vzhledem k tomu, že ocel je zcela recyklovatelná a vlivu, který přinášíme na snižování uhlíkové stopy našich zákazníků pomocí inovací našich produktů,“ vysvětluje Carl De Maré.

Tři partneři, jeden cíl

„ArcelorMittal a Primetals Technologies neustále pracují na špičkových inovacích v ocelářském průmyslu a jasně dávají najevo odhodlání k omezování svých uhlíkových emisí,“ řekla Jennifer Holmgren, generální ředitelka LanzaTech. „Jsme nesmírně nadšeni, že můžeme ohlásit toto partnerství a náš první výrobní závod v Evropě v době, kdy je více než jasné, že potřebujeme veškerá možná řešení a závazek velkých společností, měst a zemí po celém světě pomoct nám udržet se ve 2° limitu oteplení a ponechat fosilní paliva v zemi,“ dodala Jennifer Holmgren.

Jelikož je produkce bioetanolu pro společnost ArcelorMittal novou činností, hodlá pro zavádění této technologie založit specializovanou společnost se strategickými finančními partnery. Financování projektu bude probíhat z různých zdrojů. Pro financování se již podařilo zajistit 10,2 mil. EUR v rámci programu Evropské unie Horizon 2020, další jednání s potenciálními finančními partnery probíhají v současné době.

Společnost Primetals Technologie bude zodpovědná za strojírenské technologie, automatizaci, klíčové prvky vybavení a uvedení závodu do provozu.

„Jsme nadšeni, že jsme partnerem v tomto pokrokovém projektu společně se společnostmi LanzaTech a ArcelorMittal. Jakmile bude zařízení v provozu, stane se měřítkem pro nízkouhlíkaté ocelářství,“ uvedl Karl Purkarthofer, vyšší viceprezident Primetals Technologies.

ArcelorMittal

ArcelorMittal je přední světovou společností produkující ocel operující v 60 zemích po celém světě. S 93,1 tunami vyprodukované oceli v roce 2014 stojí společnost na prvním místě. Kromě výroby oceli se společnost také věnuje produkci železné rudy a koksu, přičemž těžební aktivity společnosti hrají podstatnou roli v její růstové strategii.

LanzaTech

Technologie vyvinuté novozélandskou společností LanzaTech umožňují ekonomicky výhodnou recyklaci odpadních plynů obsahujících uhlík na paliva a jiné chemikálie. Díky tomu snižují spotřebu fosilních zásob pro účely výroby paliv a jiných produktů petrochemického průmyslu.

Primetals Technologies

Primetals Technologies je světovou špičkou v oblasti technologií a služeb v ocelářském průmyslu. Společnost nabízí řadu technologií, produktů a široké spektrum služeb pokrývající každý krok v procesu výroby oceli.

Zdroj úvodní fotografie: motors.mega.mu

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *