Japonská elektrárenská společnost Tokyo Electric Power Company (TEPCO) odstaví do roku 2018 všechny své elektrárny spalující kapalná fosilní paliva. Za rozhodnutím společnosti stojí především vysoké výrobní náklady na produkci elektřiny a neekologičnost těchto zdrojů.

Společnost Tepco představila svým hlavním obchodním partnerům i věřitelům plán na odstavení všech svých elektráren na kapalná fosilní paliva. Výkon těchto elektráren je 8,65 GW. Tento výkon má být postupně do roku 2018 odstaven. Odstavení se týká těchto zdrojů:

  • Hirono (3,2 GW) v prefektuře Fukušima
  • Kashima (4,4 GW) v prefektuře Ibaraki
  • Oi (1,05 GW) v Tokiu

Konečný osud těchto zdrojů závisí i na dohodě s vládou a místními úřady. Některé elektrárny tak nemusí definitivně ukončit svůj provoz, ale mohou být přestaveny na uhelné nebo plynové.

Elektrárny na kapalná fosilní paliva jsou nyní v Japonsku využívány už jen jako špičkové zdroje nejčastěji během horkých letních dnů.

Útlum kapalných fosilních paliv, investice půjdou do uhlí a plynu

Společnost Tepco měla ještě na počátku sedmdesátých let 20. století 70% podíl výroby elektřiny ze zdrojů spalujících topné oleje. V roce 2014 klesl jejich podíl na pouhých 7 % i díky omezení výstavby těchto zdrojů z důvodu nejisté situace na trhu s ropou, která byla zapříčiněna ropnými krizemi v sedmdesátých letech minulého století.

V roce 2014 pocházelo 67 % elektřiny vyrobené společností Tepco ze zemního plynu, 17% podíl zaznamenal výroba z uhlí. Před fukušimskými událostmi činil podíl jaderných zdrojů na výrobě Tepca více než 30 %, od roku 2011 jsou ovšem tyto zdroje odstavné.

V kontrastu s útlumem elektráren na kapalná fosilní paliva plánuje Tepco investovat a rozvíjet své plynové a uhelné elektrárny, do jejichž rozvoje hodlá v následujících 8 letech investovat 107 miliard korun (500 miliard yenů).

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *