Honda a GM podpořili zavedení blockchainového standardu pro elektromobily

DomůTechnologieHonda a GM podpořili zavedení blockchainového standardu pro elektromobily

Pracovní skupina pro integraci elektrických vozidel MOBI představila standard EVGI (Electric Vehicle Grid Integration), který je zaměřen na podporu zvyšujícího se využívání elektromobilů začleněním technologie blockchainu do decentralizovaného systému nabíjení. Podle MOBI blockchainová technologie nabízí řadu výhod pro e-mobilitu, síť a trh s uhlíkovými kompenzacemi, a to jak při snižování nákladů, tak při vytváření nových příležitostí.

První specifikace technického návrhu pracuje s návrhy systémů a s datovými schématy pro tři hlavní oblasti použití: Vehicle to Grid Integration (V2G), Tokenized Carbon Credits (TCC) a Peer to Peer (P2P).

Ačkoli se koordinace mezi vozidly a sítí může zdát zcela odlišná od obchodování s elektřinou typu peer-to-peer, základní procesy těchto aplikací jsou podobné. Mají stejné potřeby pro základní síťové služby, jako je ověření totožnosti, povolení a výměna dat.

Blockchain poskytuje věrohodnou vrstvu, která doplňuje vzájemné obchodní zájmy mezi veřejnými službami, poskytovateli platebních služeb, vlastníky nemovitostí a řidiči elektromobilů. Blockchain navíc těmto stranám umožňuje vytvářet sdílenou účetní knihu dat, garanci správnosti dat a bezpečné tržiště, kde lze transakce usnadňovat bez zprostředkovatelů prostřednictvím automatických inteligentních smluv.

Standard podporuje součinnost systému tím, že nepředepisuje žádnou konkrétní aplikaci a platformu pro distribuované účetní knihy. Spíše zajišťuje, že všechny příslušné atributy dat a funkcionality pro použití jsou organizacím k dispozici při vytváření vlastních aplikací.

„Elektrická vozidla, nabíječky a výrobci elektřiny budou mít ověřenou totožnost, možnost komunikovat se standardním formátem zpráv a automaticky zaznamenávat transakce, jako je nabíjení, výroba a směna do distribuované účetní knihy,“ uvedl Tram Vo, COO a zakladatel společnosti MOBI.

MOBI je nezisková průmyslová aliance zaměřená na vývoj ověřených konceptů a standardů v blockchainu, distribuovaných účetních knihách a souvisejících technologiích pro odvětví mobility. Pracovní skupině EVGI předsedá Honda a GM a skládá se z významných členů jako Pacific Gas & Electric, Accenture, IBM nebo Politecnico di Torino.

V současnosti probíhá několik pilotů, které pracují s využitím řízeného nabíjení elektromobilů jako zdrojem flexibility pro síť. Využití blockchainu pro poskytování flexibility zkoumá mimo jiné i PPS Elia a TenneT.