Křetínského EP Energy nekoupí brněnské teplárny, zastupitelstvo Brna nákup neschválilo

DomůTeplárenstvíKřetínského EP Energy nekoupí brněnské teplárny, zastupitelstvo Brna nákup neschválilo

Zastupitelé Brna odmítli návrh firmy EP Energy Daniela Křetínského na odkup většiny nebo celé městské firmy Teplárny Brno. Zástupci společnosti zaslali městu nabídku se zájmem o odkup 75 až 100 procent akcií firmy. Primátor Brna Petr Vokřál (ANO) nabídl koncernu Energetický průmyslový holding, pod který EP Energy spadá, participaci na tvorbě dlouhodobé koncepce v oblasti energetiky.

Zastupitelstvo na návrh rady hlasovalo o tom, že neschvaluje jednání o možném partnerství a vstupu EP Energy do tepláren. Pro neschválení bylo 36 zastupitelů, nikdo nebyl proti a dva se zdrželi.

EP Energy pod sebou soustřeďuje mimo jiné teplárenské provozy v České republice, kde se kombinuje výroba elektřiny a tepla a rozvody tepla. Kontroluje tak například Elektrárny Opatovice, Plzeňská energetika, Pražská teplárenská a podobně. Společnost se považuje za čelního dodavatele tepla koncovým zákazníkům.

Primátor Vokřál společnosti odpověděl, že Brno aktuálně řeší dlouhodobý pohled na vývoj v oblasti energetiky jak v Brně, tak i na trhu v celé České republice, a proto město nemá zájem o nabídku strategického partnerství.

Skupině Energetický průmyslový holding však nabídl, že pokud chce díky jejím znalostem a zkušenostem v oblasti energetiky poskytnout podněty pro vytvářenou koncepci, lze najít s městem platformu pro odbornou participaci.

Teplárny Brno jsou jednou z desítky firem, které město Brno vlastní ze 100 procent. Zásobují asi 92.000 brněnských domácností i nemocnice, školy a úřady. Od ledna letošního roku snížily plošně cenu tepla o pět procent.

Rodinný rozpočet průměrné domácnosti si díky tomu polepší zhruba o 900 korun ročně. Snížení ceny umožnil účinnější rozvod tepla, zejména přechod z parovodů na horkovody. Cenu tepla firma držela beze změny od roku 2012.

Lenka Horáková kš