Plzeňská teplárenská investuje 300 mil.Kč do snížení oxidů síry a dusíku