Spojení sil 9 hlavních výrobců větrných turbín má snížit náklady