Domů
Energetika v zahraničí
IAEA: Dvacáté výročí konvence o bezpečnosti jaderných odpadů

IAEA: Dvacáté výročí konvence o bezpečnosti jaderných odpadů

Členské státy Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) oslavily dvacáté výročí přijetí Společné úmluvy o bezpečnosti vyhořelého paliva a radioaktivních odpadů. Úmluva přispěla za dobu svého působení k udržení významné úrovně bezpečnosti při nakládání s použitým palivem a radioaktivním odpadem.

Na začátku tohoto týdne proběhla ve Vídni 61. Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA). Během konference se uskutečnila i oslava přijetí Úmluvy o bezpečnosti vyhořelého paliva a radioaktivních odpadů. Tato úmluva byla přijata v září 1997 a vstoupila v platnost v červnu 2001. V současné době má 75 smluvních stran a v příštím měsíci by smlouva měla vstoupit v platnost i na Kubě.

Mezinárodně závazný nástroj

Společná úmluva je jediným právně závazným mezinárodním nástrojem, který se zabývá bezpečným nakládáním s použitým palivem a radioaktivním odpadem v celosvětovém měřítku. Cílem úmluvy je dosáhnout a udržet vysokou úroveň bezpečnosti na celém světě při využívání a nakládání s palivy a radioaktivním odpadem. Úmluva má zajistit dostupnost účinné obrany proti potenciálním nebezpečím, předcházet vzniku radiačních havárií a mírnit jejich následky, pokud k nim dojde.

Prostřednictvím procesu vzájemného hodnocení, který se koná každé tři roky, si jednotlivé smluvní strany vyměňují národní zprávy, ve kterých oznamují, jak plní své povinnosti vyplývající z úmluvy, a diskutují o neustálém zlepšování procesu vzájemného hodnocení.

„Úmluva přispěla k vyšší úrovni jaderné bezpečnosti při nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem na celém světě. Věřím, že takto to bude pokračovat i v budoucnosti. To je to, co zde dnes slavíme.“ 

Juan Carlos Lentijo, vedoucí odboru jaderné bezpečnosti a ochrany IAEA

Během této akce se zástupci vybraných zemí (Kanady, Kuby, Finska, Ghany a Japonska) podělili o své zkušenosti a zdůraznili úlohu úmluvy jako globálního nástroje pro bezpečnou správu radioaktivního odpadu.

Šedesát let mezinárodní jaderné spolupráce

Mezinárodní agentura pro atomovou energii je ústředním mezivládním fórem pro vědeckou a technickou spolupráci v jaderné oblasti. Usiluje o bezpečné a mírové využití jaderné vědy a techniky. Přispívá k mezinárodnímu míru a bezpečnosti a v současnosti rovněž i k cílům OSN pro udržitelný rozvoj.

Agentura byla založena v roce 1957 jako reakce na obavy z možnosti zneužití jaderných technologií.

Komentáře

(0)

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.