Největší evropský emitent CO2 uniká zvýšené ceně emisních povolenek