Domů
Názory
Německá energetická transformace – aktualizace 2017 (díl 1)
Větrná farma v Illinois

Německá energetická transformace – aktualizace 2017 (díl 1)

Obsah tohoto článku nebyl zpracován ani upravován redakcí webu oEnergetice.cz a článek nemusí nezbytně vyjadřovat její názor.

Poradenská společnost McKinsey od září 2012 pravidelně zveřejňuje analýzu, která na základě hodnocení patnácti parametrů názorně dokladuje postup energetické transformace.

Čtenářům svého energetického blogu jsem „Index energetické transformace“ naposledy představil v třídílném miniseriálu před rokem (zdezdezde). McKinsey koncem března zveřejnila pravidelnou aktualizaci, která zahrnuje předběžné výsledky za minulý rok. Zájemcům o dění v energetickém sektoru našich západních sousedů tímto tedy předkládám nová data, která budou stejně jako minule strukturována do tří samostatných článků věnovaných jednotlivým hodnoceným oblastem, abych udržel pro čtenáře ještě snesitelný rozsah textu.

Dokument prostřednictvím hodnocení patnácti parametrů umožňuje získat relativně rychle a snadno přehled o tom, jak je složitý a mnohovrstevnatý proces energetické transformace uváděn v život, a do jaké míry je či není realistické naplnění politických, environmentálních, ekonomických a technických cílů, které byly v jeho počátcích definovány spolkovou vládou v časovém horizontu do roku 2020.

Základní cíle energetické transformace analytici sdružili to třech oblastí, přičemž každá z nich je podrobněji strukturována pomocí pěti měřitelných a vyhodnocovatelných parametrů:

Oblast (I): Ochrana životního prostředí a klimatu

 • Emise CO2 [MtCO2ekv]
 • Výstavba offshore větrných elektráren (VtE) [GW]
 • Výstavba fotovoltaických elektráren (FVE) [GW]
 • Spotřeba primární energie [PJ]
 • Spotřeba elektřiny [TWh]

Oblast (II): Spolehlivost dodávek energie

 • Výpadky dodávek elektřiny [min./rok]
 • Náklady na síťová opatření [eur/MWh]
 • Zajištění výkonové rezervy [%]
 • Výstavba přenosových sítí [km]
 • Zpožďování připojování offshore VtE [-]

Oblast (III): Hospodárnost

 • Ceny elektřiny pro domácnosti (odchylka v % od průměru EU)
 • Ceny elektřiny pro průmysl (odchylka v % od průměru EU)
 • Příspěvek na OZE [ct/kWh]
 • Pracovní místa v oboru OZE [-]
 • Pracovní místa v energeticky náročném průmyslu [-]

Po nezbytném zopakování úvodních informací se tedy můžeme přesunout k aktualizovanému hodnocení jednotlivých oblastí.

Hodnocení oblasti (I): Ochrana životního prostředí a klimatu

 

NázevCíl 2020Aktuální/pořadovaný stavHodnocení
[Realistické/
Nerealistické]
(1) Emise CO2 [Mt CO2ekv]750916/812N

Energetická transformace obdržela od spolkové vlády zadání snížení emisí v r. 2020 o 40% oproti r. 1990, což odpovídá cílové hodnotě 750 milionů tun CO2ekv. V hodnoceném roce 2016 byly emise vyčísleny na 916 Mt, přičemž podle předpokládaného scénáře měly činit pouze 812 Mt. Podíl elektroenergetiky na produkci CO2 sice poklesl, ovšem zvýšil se příspěvek průmyslu, výroby tepla a dopravy.

Jako příčina zvýšení emisí je uváděno horší počasí ve srovnání s předcházejícím rokem a dobrá kondice německého hospodářství. Průběžné naplňování cílů bylo analytiky McKinsey kvantifikováno na 44%, takže dosažení cílové hodnoty v roce 2020 bylo ohodnoceno jako „nerealistické“ (N).

 

NázevCíl 2020Aktuální/požadovaný stavHodnocení
[Realistické/
Nerealistické]
(2) Výstavba offshore VtE [GW]6,54,1/2,7R

Výstavba mořských větrných elektráren (VtE) a navazující technické infrastruktury aktuálně pokračují podle plánu. Instalovaný výkon vzrostl na 4,1 GW a je o 55% vyšší, než bylo pro toto období průběžně plánováno. Analytici vyhodnotili stanovený cíl 6,5 GW v roce 2020 jako „realistický“ (R).

 

NázevCíl 2020Aktuální/požadovaný stavHodnocení
[Realistické/
Nerealistické]
(3) Výstavba FVE [GW]51,840,9/37,8R

Výstavba fotovoltaických elektráren (FVE) odpovídá zpomalenému trendu z posledních let. Přírůstek instalovaného výkonu byl vyčíslen na 1,5 GW, přičemž instalovaný výkon ke konci roku 2016 činil 40,9 GW. Nicméně průběžné plnění cílů je kvantifikováno na 110%, takže dosažení cílové hodnoty 51,8 GW v roce 2020 bylo vyhodnoceno jako „realistické“ (R).

 

NázevCíl 2020Aktuální/požadovaný stavHodnocení
[Realistické/
Nerealistické]
(4) Spotřeba primární energie [PJ]11 45413542/12647N

Cílová hodnota pro rok 2020 byla definována jako úspora 20% oproti roku 2008, což odpovídá 11 454 PJ.

V případě spotřeby primární energie nejsou k dispozici nová data oproti vydání publikace ze září 2016. Takže stejně jako loni lze konstatovat průběžné plnění dlouhodobě neodpovídá ambicióznímu zadání spolkové vlády a dosažení cílového stavu pro rok 2020 bylo vyhodnoceno jako „nerealistické“ (N).

 

NázevCíl 2020Aktuální/požadovaný stavHodnocení
[Realistické/
Nerealistické]
(5) Spotřeba elektřiny [TWh]553593/574N

Cílová hodnota pro rok 2020 byla definována jako úspora 10% oproti roku 2008, což odpovídá 553 TWh. V porovnání oproti roku 2015 poklesla spotřeba elektřiny o 1 TWh na 593 TWh, což neodpovídá ambicióznímu průběžnému zadání ve výši 574 TWh. Z tohoto důvodu bylo průběžné plnění indikátoru kvantifikováno ve výši 54% a naplnění cíle pro rok 2020 bylo hodnoceno jako „nerealistické“ (N).

Dílčí závěr za oblast (I) Ochrana životního prostředí a klimatu

Hodnocení této dílčí oblasti je již delší dobu možné formulovat stejně. Tzn. jsou plněny „jednodušší“ kvantitativní cíle, tj. plány výstavby FVE a offshore VtE. Zpracovatelé zprávy z McKinsey uvedli jejich úspěšné naplňování do přímé souvislosti s nastavenými subvenční mechanismy(poznámka autora: bude zpracováno v rámci Oblasti III Hospodárnost).

Dalším závěrem je, že dosavadní průběžné výsledky svědčí o vysoce pravděpodobném nenaplnění stanovených fundamentálních kvalitativních cílů z hlediska ochrany životního prostředí a klimatu, tj. snižování emisí CO2, snižování spotřeby primární energie a snižování spotřeby elektřiny.

Pokračování v dalších připravovaných dílech:

Hodnocení oblasti (II): Spolehlivost dodávek energie

Hodnocení oblasti (III): Hospodárnost

(Psáno pro blog.iDNES a server Oenergetice.cz)

Petr Nejedlý

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516