Umělá inteligence proniká do energetiky. V Německu pomáhá předvídat poruchy

DomůEnergetika v zahraničíUmělá inteligence proniká do energetiky. V Německu pomáhá předvídat poruchy

Německá energetická společnost E.ON vyvinula technologii využívající umělou technologii pro údržbu distribuční soustavy. Technologie umožní předcházet poruchám na elektrickém vedení. Pilotní projekt před 9 měsíci spustila společnost Schleswig-Holstein Netz AG, patřící do skupiny E.ON.

Nový přístup k prediktivní údržbě využívá množství interních a externích dat v kombinaci s umělou inteligencí. Mezi sbíraná data patří například stáří a typ vedení, údaje o údržbě, počasí a informace v reálném čase, jako je například aktuální zatížení. Dle společnosti E.ON výsledné prognózy otevírají zcela nové možnosti údržby distribučních a přenosových vedení.

Identifikací potenciálních zdrojů defektů lze snížit počet poruch. Nová technologie tyto defekty identifikuje a tím lze předcházet následným poruchám. Společnost Schleswig-Holstein Netz AG tuto technologii aplikovala na své VN distribuční soustavě. Její výsledky jsou dle vyjádření společnosti ohromující.

„Kombinací komplexní analýzy dat se samočinným algoritmem nám nyní umožňuje mnohem spolehlivěji předpovídat poruchy v elektrické rozvodné síti. To nám následně umožňuje přijmout vhodná opatření mnohem dříve. Pravděpodobnost, že budeme schopni poruchy předpovědět, se zvýšila dvojnásobně až trojnásobně.

Naši zákazníci aplikací této technologie získali stabilnější a kvalitnější dodávky elektrické energie. Nová technologie také zlepšuje plánování výstavby sítí a to je obzvláště výhodné pro obce. Pro občany a komunity znamená zlepšení údržby snížení stavebních činností a zemních prací pro opravy. Pro samotnou společnost nabízí možnost lépe rozdělovat rozpočty a plánovat investice,“ uvedl Thomas König, výkonný ředitel ve společnosti E.ON pro distribuční sítě.