Češi vyvinuli vlastní průtočnou baterii

DomůAkumulace energieČeši vyvinuli vlastní průtočnou baterii

Po úspěchu českých baterií HE3DA se rýsuje další zajímavá technologická novinka v oblasti českého vývoje akumulátorů. Ze společného výzkumu VŠCHT a ZČU vzešla ve výzkumném centru NTC nová průtočná vanadová baterie. Předností nově vyvinuté baterie je dlouhá životnost i její rychlá odezva.

Po několikaletém výzkumu vlastního technologického a konstrukčního řešení byla v plzeňském NTC vyvinuta průtočná vanadová baterie s výkonem 2 kW, odezvou v řádu desítek milisekund a účinností přesahující 80 %. Životnost takovéhoto bateriového systému by dle odhadu výzkumníků měla být 20 let.

Baterie využívá elektrolytu na bázi solí vanadu, jež jsou rozpuštěny ve zředěné kyselině sírové. Změnou objemu elektrolytu je možné upravovat kapacitu, velikost aktivní plochy a počet článků v bateriovém svazku pak určují výkon systému, což umožňuje upravit parametry baterie pro potřeby konkrétní aplikace.

Přetížení průtočné baterie z 2 kW na 6 kW ani její ponechání ve vybitém stavu negativně neovlivňuje její životnost. Průtočná baterie se také vyznačuje použitelností při všech běžných teplotách a díky využití elektrolytů na vodné bázi je eliminováno riziko exploze baterie.

Vyroste Tesle česká konkurence?

Vzhledem ke svému charakteru jsou průtočné baterie použitelné především jako stacionární úložiště. V budoucnu mohou být tyto baterie zajímavou alternativou pro ukládání energie v domácnostech, případně ve větším měřítku jako akumulační prvek elektrizační soustavy, který bude pomáhat s integrací obnovitelný zdrojů.

Výzkumníci z NTC nyní jednají s potenciálními investory za účelem tržního uplatnění své baterie v segmentu, který je nyní v hledáčku všech velkých energetických společností a ve kterém má velkolepé plány i Elon Musk se svou bateriovou továrnou Gigafactory.