New York vyčlenil dalších 280 milionů dolarů na projekty energetických úložišť

DomůAkumulace energieNew York vyčlenil dalších 280 milionů dolarů na projekty energetických úložišť

Guvernér státu New York, Andrew M. Cuomo, tento týden oznámil vyčlenění dalších 280 milionů dolarů na podporu projektů skladování energie.  O podporu mohou žádat nejen projekty velkých úložišť, ale také projekty malých úložišť do 5 MW instalovaného výkonu.

Zmíněné finance jsou součástí programu podpory ve výši 400 milionů dolarů, jehož cílem je do roku 2030 dosáhnout cíle v oblasti akumulace energie ve výši 3 000 MW instalovaného výkonu, a který je v souladu s guvernérovým programem pro čistou energii a zaměstnanost Green New Deal, který má New York posunout k uhlíkově neutrální ekonomice.

Stimulační program pro akceleraci trhu, který je pod správou orgánu New York State Energy Research and Development (NYSERDA), má do roku 2025 pomoci stimulovat zhruba dvě třetiny státního cíle na dosažení 1 500 megawattů instalovaného výkonu ve skladování energie.

Podpora velkých i malých úložišť

Finance, které mají podpořit udržitelný státní trh, jsou k dispozici ve dvou kategoriích. Přibližně 150 milionů dolarů je určeno pro velké projekty, které se zaměřují na velkoobchodní trh nebo distribuční služby. Zbylých zhruba 130 milionů je určeno pro podporu menších projektů s výkonem pod 5 MW, které jsou instalovány samostatně, nebo v kombinaci se zdrojem výroby – například fotovoltaickým systémem.

Program podpory pro malé projekty skladování energie je rozdělen do dvou oblastí, do New York City a zbytku státu s výjimkou pro oblast Long Island. Počáteční výše podpory je přiřazena jednotlivým regionům a na základě tržní aktivity podle odvětví a regionu se časem snižuje. Podpora je přiřazována na základě principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ a je propočítávána na užitečnou instalovanou akumulační kapacitu v kilowatthodinách. Podpora bude k dispozici do té doby, než budou všechny bloky v rámci konkrétního regionu a sektoru vyčerpány.

Velké projekty skladování mají dvě možnosti, jakým způsobem podporu obdržet. Pro projekt buď bude stanovena pevná pobídková částka do roku 2025, která bude každoročně klesat. Druhou možností získání podpory, která má být vydána koncem tohoto roku, je prostřednictvím poptávky na velkokapacitní systém. Projekty mohou obdržet podporu z pouze jedné kategorie.

Letos má být rovněž zpřístupněno dalších 53 milionů dolarů v rámci Regionálních fondů iniciativy pro skleníkové plyny. O tyto peníze budou moci žádat malé i velké projekty na ostrově Long Island.

Zdroj úvodního obrázku: Jay Inslee