Přečerpávací vodní elektrárna využívající opuštěný zlatý důl potřebuje další finance