Irsko plánuje revoluci ve své dopravě zavedením čerpacích stanic na bioplyn

30. leden 2018, 09:59
DomůCNGIrsko plánuje revoluci ve své dopravě zavedením čerpacích stanic na bioplyn

Irský provozovatel plynárenské sítě ve spolupráci s výzkumným ústavem fungujícím pod univerzitou NUI Galway si zajistili financování Evropské unie pro projekt založený na obnovitelných zdrojích plynu, který bude, dle slov představitelů obou institucí, „revolucí v oblasti dopravy“ v Irsku. To již čátečně používá pro účely dopravy klasický zemní plyn, ale nikoli jeho čistší alternativy. 

Projekt nazvaný Causeway nyní získal financování ze zdrojů EU ve výši 6,5 milionu Eur a jeho cílem bude rozmístit po celé zemi čerpací stanice, na kterých budou moci přijíždějící autobusy, nákladní automobily i kamiony dočerpat bioplyn a také stlačený zemní plyn (CNG). Poskytnutí financí bude zaštiťovat program Evropské komise Connecting Europe Facility Transport programme, jehož cílem je podporovat ekonomický růst přes investice do projektů v oblasti dopravy a propojování. Čerpacích stanic má za podpory Unie takto být vybudováno na 70 a to již na konci tohoto roku.

Sdílení zkušeností s celou Evropou

Univerzita plánuje monitorovat užívání bioplynu a sdílet zkušenosti dle konceptu lessons learned s provozovateli soustav po celé Evropě, a podporovat tak projekty podobného typu po celém kontinentu. Irsko, které je v současnosti závislé na importu energie, která pochází ze 70 % z fosilních paliv, se takto snaží dosáhnout cíle dekarbonizace dopravy a zefektivnění hospodaření se zdroji. Doprava byla v roce 2016 největším spotřebitelem energie v zemi a od roku 1990 se její podíl na celkovém množství produkovaných skleníkových plynů zdvojnásobil. V roce 2016 vyprodukovala přibližně 12 255 tun CO2 ekvivalentu.

Podíly dopravy na celkových množství emisí se od roku 1990 v Irsku zdvojnásobily. Zdroj: epa.ie

Irsko pozadu s plněním společných cílů

Riziko, že Irsko nestihne splnění cílů stanovených směrnicí o obnovitelných zdrojích z roku 2009, a sice 16% podíl OZE na hrubé konečné spotřebě v roce 2020, byl jedním z důvodů pro vznik projektů typu Causeway. V roce 2016 totiž Irsko dosahovalo hodnoty pouze 9,5 %. Dle pozitivních odhadů by tak program mohl pomoci zemi energetického cíle dosáhnout. Zužitkování bioplynu, který je produkován zdejším tradičně silným zemědělským odvětvím, by s plněním vize mohlo pomoci.

Zdroj úvodního obrázku: Wikimedia Commons

Štítky: IrskobioplynCNG