Agentura pro spolupráci evropských regulátorů (ACER) vydala výroční zprávu, ve které analyzuje stav využití přeshraničních přenosových kapacit. Ty podle agentury nejsou ve všech případech využívány optimálně, a agentura tak navrhuje zvýšit jejich využití.

I v letošním roce ACER vydal svou zprávu o monitorování trhu s energiemi, kde vyhodnocuje maloobchodní cenu, práva zákazníků a celkový stav trhu. Zpráva se také zabývá dopadem nových nařízení v energetice na trh.

V případě stavu evropského trhu s elektřinou dochází ACER k zajímavým závěrům. Zatímco na trhu day-ahead (uskutečnění obchodu den před dodávkou) je přeshraniční kapacita využívána velmi dobře, to samé se již nedá říci o vnitrodenním a vyrovnávacím trhu.

Velmi záleží na tom, jakým způsobem jsou přiřazovány kapacity v rámci vnitrodenního trhu. Zatímco při alokaci implicitní aukcí bylo využití přenosové kapacity 100 %, při implicitním kontinuálním obchodování to bylo 49 % a při explicitní alokaci kapacity 40 %.

Pro vyrovnávací trh je využití přeshraniční kapacity nejnižší, což je dáno tím, že na tomto trhu obchoduje již pouze společnost ČEPS a jejím primárním úkolem je udržování výkonové rovnováhy, a ne tvorba zisku. Volná přeshraniční kapacita slouží přenosové soustavě také jako prostředek pro reakci na nečekané situace v síti.

Od roku 2015 se využití přeshraniční kapacity na tomto trhu téměř zdvojnásobilo na 19 %. Dle závěrů ACER je to naprosto nedostatečné a tato kapacita by měla být využita mnohem více. ACER proto navrhuje, aby zbývajících 16 států, včetně ČR, přijalo market coupling na day-ahead trhu.

Přeshraniční kapacity lze využít až o třetinu lépe

ACER je také toho názoru, že přenosové soustavy alokují zbytečně mnoho přeshraničních kapacit pro vyrovnávání toků v síti. Zpráva uvádí, že přenosové soustavy disponují řadou jiných levnějších opatření, která mohou nasadit a zvýšit tak přeshraniční kapacitu o přibližně 30 %, čímž by mohlo být zobchodováno více elektřiny a opatření by přineslo značný ekonomický zisk.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *