IEA: Uhlíková náročnost nově budovaných elektráren je stále nedostatečná

DomůElektrárny ve světěIEA: Uhlíková náročnost nově budovaných elektráren je stále nedostatečná

Dle zjištění IEA nedosahují v současnosti provozované elektrárny nezbytné uhlíkové náročnosti, která by vedla k naplnění klimatických cílů stanovených na COP 21 v Paříži. Nově uváděné zdroje i přes zlepšující se trend v této oblasti stále násobně převyšují požadovanou cílovou hodnotu.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala na konci minulého týdne tiskovou zprávu, ve které hodnotí současnou uhlíkovou náročnost energetiky a nově zprovozněných elektráren za rok 2015. Podle zjištění Agentury současné zdroje, stejně jako i nově spouštěné, nedosahují tak nízké uhlíkové náročnosti, jak by bylo třeba pro naplnění Pařížské klimatické dohody.

Uhlíková náročnost jednotlivých energetických zdrojů a současný stav uhlíkové náročnosti v roce 2016. Zdroj: IEA

Uhlíková náročnost elektráren je určována jako množství vypouštěného CO2 během provozu elektrárny na jednotku vyrobené elektřiny (obvykle MWh). Současná průměrná úroveň uhlíkové náročnosti elektráren ve světě dosahuje 530 kg CO2/MWh. Nové energetické zdroje, uvedené do provozu v roce 2015 pak dle výsledků zprávy World Energ Investment 2016 dosáhly uhlíkové náročnosti 420 kg CO2/MWh. Tato hodnota značí dobrý trend, kdy uhlíková náročnost nových zdrojů postupně klesá. Stále ovšem násobně překračuje potřebnou hodnotu 100 kg CO2/MWh, která je stanovená jako cíl pro splnění klimatických závazků z Paříže.

Uhlíková náročnost jednotlivých zdrojů

Podle dat IEA stojí většina současných energetických zdrojů nad požadovanou hranicí 100 kg CO2/MWh, přičemž nejhůře jsou na tom uhelné elektrárny. Klasické uhelné elektrárny využívající podkritické parametry páry mají uhlíkovou náročnost téměř 1000 kg CO2/MWh a nové nadkritické bloky pak dosahují hodnot do 800 kg CO2/MWh. Lépe si pak vedou nové plynové elektrárny, které dosahují přibližně 350 kg CO2/MWh a rovněž i plánované projekty na zachytávání a uskladňování CO2 (CCS) s hodnotami do 130 kg CO2/MWh. Nejnižší hodnoty 0 kg CO2/MWh dosahují energetické zdroje, které při svém provozu nevyužívají spalování a neemitují tak žádné CO2 (větrné, solární, vodní a jaderné elektrárny).

Otázkou zůstává, jak do budoucna zajistit energetické potřeby stovek milionů lidí, kteří dnes nemají přístup k elektřině, a zároveň naplnit vytyčené klimatické cíle. Pro naplnění obou předpokladů bude nezbytné zásadně snížit uhlíkovou náročnost nových energetických zdrojů.

Úvodní fotografie: Černouhelná elektrárna Moorburg. Zdroj: Vattenfall