Tunisko na cestě ke gigantické solární elektrárně zásobující Evropu

DomůElektrárny ve světěTunisko na cestě ke gigantické solární elektrárně zásobující Evropu

Tunisko se může stát jedním z velkých dodavatelů obnovitelné energie do Evropy. Developer TuNur oznámil podání žádosti o autorizaci svého projektu solární elektrárny na okraji saharské pouště v Tunisku. Vyrobená elektřina bude následně podmořskými kabely exportována do Evropy.

Společnost TuNur oznámila podání žádosti na projekt koncentrační solární elektrárny, která má mít po dokončení všech fází výkon 4,5 GW. Elektrárna bude vybudována jižně od bezodtokého tuniského jezera Šot al-Džaríd v centrální části Tuniska nedaleko hranice s Alžírskem.

Elektrárna má dodávat elektřinu do Evropy prostřednictvím tří HVDC podmořských kabelů. Tunisko by tak mělo být propojeno s Maltou linkou o výkonu 500 MW a jak s Itálií, tak s Francií samostatným 2000MW podmořským vedením.

Plánované podmořské HVDC spojení Tuniska a Evropy. Zdroj: http://www.nurenergie.com/

Pokud vše půjde dle plánu, měla by podle Kevina Sary, generálního ředitele společnosti TuNuru, být první fáze projektu o výkonu 250 MW uvedena do provozu v průběhu roku 2020. Očekávané náklady na výstavbu první fáze, která propojí Tunisko s Maltou, jsou 1,6 miliardy eur (41,8 mld. Kč). Po dokončení všech tří fází bude zabírat elektrárna 25 000 hektarů jinak obtížně využitelné saharské pouště.

Afrika jako potenciální zdroj obnovitelné energie pro Evropu

Výrazně lepší podmínky pro solární elektrárny na severu Afriky oproti kontinentální Evropě a politika EU preferující výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou hlavními důvody, proč je severní Afrika dlouhodobě považována za velmi perspektivní z energetického hlediska.

Výraznější rozvoj exportu elektřiny do Evropy však zatím brzdí obavy z politické nestability v regionu a chybějící podmořské propojení. Klíčové pro realizaci projektů zaměřených na export elektřiny z Afriky do Evropy je získání podpory místních úřadů a vládních představitelů, kteří musí řešit chudobu (mj. i energetickou) vlastního obyvatelstva.

„Otevření trhu s elektřinou určenou k exportu je skutečně vůlí tuniského parlamentu, z tohoto pohledu jsme spíše optimisté,“ upřesňuje Kavin Sara, jak vidí postoj místních představitelů.

Faktem ovšem zůstává, že tuniský státní energetický monopol STEG se k projektům na export elektřiny do Evropy staví negativně. Výstavba první fáze elektrárny má tedy také za cíl ověřit ochotu všech zainteresovaných stran na tuniské straně účastnit se obdobných projektů.