Šest 15MW baterií, které budou po uvedení do provozu zabezpečovat v Německu stabilitu dodávek elektřiny, se rozhodla ve svých šesti existujících elektrárnách instalovat společnost STEAG. Investiční náklady projektu, který je unikátní také tím, že nebude podpořen dotacemi, dosáhnou 100 milionů euro. 

Šest velkých lithium-ion baterií, které mají být uvedeny do provozu mezi polovinou roku 2016 a začátkem roku 2017 a jejichž celkový výkon bude 90 MW, bude pro německé operátory přenosové soustavy poskytovat podpůrnou službu primární regulace frekvence v síti. Jednotlivé baterie budou provozovány nezávisle na ostatních.

„Zařízení pro akumulaci elektřiny a s tím spojené vytvoření flexibility jsou základními prvky pro implementaci německé energetické strategie. STAEG se tedy rozhodl investovat do vysokokapacitních baterií za účelem rozvoje regulace elektrizační soustavy, a to bez jakýchkoliv grantů nebo dotací,“

Řekl k investičnímu rozhodnutí Joachim Rumstadt z vedení společnosti.

„Mimo to věříme, že obnovitelné zdroje energie budou muset být více zodpovědné v zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny a tedy poskytovat více stabilního výkonu. V kombinaci s rozsáhlými obchodními a technickými znalostmi v energetice, na kterých můžeme stavět, budou tyto bateriové systémy klíčem k vyřešení tohoto problému,“ doplnil Rumstadt.

STEAG již úspěšně jednu vysokokapacitní baterii s výkonem 1 MW provozuje. Tento systém byl uveden do provozu za podpory Ministerstva hospodářství a energetiky v únoru 2014. Tehdy se jednalo o jeden z prvních projektů velkých lithium-ion bateriových systémů poskytujících podpůrné služby pro zajištění stability v soustavě.

V současné době je v Německu instalováno 27 MW baterií poskytujících regulaci frekvence v síti.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *