Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS, a.s. zvýšil očekávaný růst brutto spotřeby elektřiny v české elektrizační soustavě ve střednědobém horizontu. Podle nového dokumentu Roční příprava provozu 2018 by měla brutto spotřeba elektřiny bez spotřeby na čerpání v přečerpávacích vodních elektrárnách vzrůst do roku 2024 na 76,0 TWh z letošních 70,64 TWh. 

Zatímco v loňské Roční přípravě provozu 2017 očekávala ČEPS růst brutto spotřeby elektřiny bez spotřeby elektřiny na čerpání do roku 2020 a poté její mírný pokles, v Roční přípravě provozu 2018 očekává ČEPS pokračování růstového trendu brutto spotřeby elektřiny i po roce 2020.

Jak je patrné z tabulky níže, do roku 2024 očekává podle nové Roční přípravy provozu ČEPS nárůst brutto spotřeby elektřiny bez spotřeby na čerpání o 7,5 % ve srovnání s rokem 2017 na 76 TWh.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prognóza spotřeby 2016 (TWh) 70,6 71,8 72,7 73,7 73,5 73,4 73,2
Prognóza spotřeby 2017 (TWh) 70,6 72,4 73,0 73,7 74,3 74,9 75,5 76,0

Očekávaný růst brutto spotřeby elektřiny bez spotřeby elektřiny na čerpání podle Roční přípravy provozu ČEPS. Zdroj: ČEPS

„Hodnota roční spotřeby ES ČR (elektrizační soustavy ČR – pozn. redakce) je faktorem, který převážnou měrou ovlivňuje velikost energie přenášené PS (přenosovou soustavou – pozn. redakce) a je také vstupem pro určení hodinových průběhů zatížení ES ČR do budoucnosti a je jedním z podkladů potřebných ke stanovení optimálního objemu jednotlivých kategorií PpS (podpůrných služeb – pozn. redakce). Hodnoty spotřeby ES ČR sledujeme v střednědobém časovém horizontu.“ Uvádí ČEPS v Roční přípravě provozu 2018.

Pro rok 2018 ČEPS po zohlednění historického vývoje roční spotřeby předpokládá brutto spotřebu elektřiny bez spotřeby na čerpání 72,4 TWh, což je o 0,64 TWh více ve srovnání s loňskou predikcí.

„Dosavadní vývoj spotřeby elektrické energie je charakterizován značným poklesem v roce 2009, poměrně pomalým nárůstem v roce 2010 a přibližnou stagnací spotřeby v průběhu roků 2011 až 2014. Od roku 2015 lze pozorovat mírný nárůst spotřeby související s oživením ekonomiky v ČR.“ Vysvětluje v Roční přípravě provozu 2018 ČEPS.

Vývoj brutto spotřeby elektřiny bez spotřeby na čerpání. Zdroj: Roční příprava provozu 2018
Vývoj brutto spotřeby elektřiny ES ČR bez spotřeby na čerpání. Zdroj: Roční příprava provozu 2018

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *