Způsob, jakým společnost získává elektrickou energii pro svoji spotřebu, přímo souvisí se zdravotním stavem občanů. Nová studie spojuje vyřazení dvou jaderných elektráren v Tennessee Valley v průběhu osmdesátých let minulého století s poklesem porodní váhy u dětí narozených v této oblasti a za vinu to dává zvýšenému znečištění ovzduší z rozšíření výroby v uhelných elektrárnách.

„Je zřejmé, že zde docházelo k růstu koncentrace znečišťujících látek ve vzduchu vlivem spalování uhlí, a tento fakt měl následně vliv na zdraví kojenců,“ tvrdí autor studie Edson R. Severnini, vysokoškolský pedagog pro ekonomii a veřejnou politiku z Heinz College při Univerzitě Carnegie Mellona v Pittsburghu.

Severnini ve vědeckém časopise Nature energy uvádí, že jaderné havárie často vedou k odklonu od tohoto typu elektráren. A právě na druhém reaktorovém bloku jaderné elektrárny Three Mile Island poblíž Harrisburgu v Pennsylvanii došlo v březnu 1979 k havárii s částečným roztavením paliva.

Opatření, která po tomto incidentu následovala, vedla k dlouhodobému odstavení některých jaderných elektráren na území celých Spojených států, včetně odstavení celkem 5 reaktorových bloků elektráren Browns Ferry a Sequoyah v roce 1985.

Jaderná elektrárna Browns Ferry; Zdroj: Tennessee Valley Authority
Jaderná elektrárna Browns Ferry; Zdroj: Tennessee Valley Authority

V oblastech, kde byly odstaveny zmíněné dvě jaderné elektrárny, došlo k navýšení výroby v uhelných elektrárnách, které musely nahradit přibližně 5500 MW vyřazeného výkonu. Pro novou studii využil Severnini několika zdrojů dat pro vyhodnocení situace v tomto období, aby stanovil, zda mělo zvýšené znečištění ovzduší negativní vliv na zdraví kojenců.

Zjistil, že znečištění ovzduší mikročásticemi se v okolí jedné uhelné elektrárny, která navýšila svou výrobu pro pokrytí výpadku výkonu, zvýšilo ze 40 mikrogramů na metr krychlový, na 50 mikrogramů na metr krychlový.

Děti narozené od března 1985 do září 1986, po uzavření jaderných elektráren, měly v průměru o 134 gramů nižší porodní váhu než děti narozené mezi zářím 1983 a březnem 1985, tedy před odstavením jaderných bloků.

Frank Gilliland z divize pracovního a enviromentálního zdraví z Lékařské univerzity Keck School v Jižní Karolíně vyjádřil znepokojení nad publikovanými výsledky studie, neboť účinek vzdušného znečištění na porodní hmotnost dětí může být větší, než se dříve předpokládalo.

Znečištění vzduchu bylo podle něj v této studii měřeno zastaralou metodou, která započítává všechny částice v ovzduší, tedy i ty, které jsou příliš velké, aby se dostaly do dýchacího ústrojí, řekl Gilliland.

Jaderná elektrárna Sequoyah; Zdroj: Tennessee Valley Authority
Jaderná elektrárna Sequoyah; Zdroj: Tennessee Valley Authority

Nicméně je existuje množství literatury, které ukazuje spojitost mezi zvýšeným znečištěním ovzduší a snížením porodní váhy, tvrdí Gilliland, který se na nové studii nepodílel.

„Volba vhodného modelu výroby elektrické energie je důležitá, neboť s ním mohou být spojeny konkrétní důsledky,“ řekl Frank Gilliland.

Severnini uvedl, že je zde řada způsobů, jak může znečištěné ovzduší působit na vývoj plodu. Patří sem například zvýšené množství zánětů v těle matky, narušená krevní srážlivost a krevní tlak. Nicméně přesné mechanismy působení jsou stále předmětem studií.

Gilliland říká, že zde mohou být další souvislosti s přihlédnutím na srdeční a respirační potíže obyvatelstva, spolu se zdravotními dopady změn klimatu.

„Myslím si, že budoucí výzkum v této oblasti pravděpodobně odhalí další rizika spojená s kompromisem mezi výrobou elektrické energie, která produkuje emise a zdroji, které neznečišťují okolní vzduch,“ dodává Gilliland.

Souvislost mezi znečištěným ovzduším a sníženou porodní vahou byla pozorována i v pánevní oblasti Severních Čech v osmdesátých letech minulého století.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *