Domů
Elektřina
IEA: Sledování vývoje jaderné energetiky jako čisté technologie

IEA: Sledování vývoje jaderné energetiky jako čisté technologie

Tracking Clean Energy Progress (TCEP) je projektem Mezinárodní energetické agentury (IEA), který sleduje různé technologie, jež mohou přispět k dosažení 2°C scénáře do roku 2025. Hlavním závěrem IEA v oblasti jaderné energie je nutnost vynaložení většího úsilí v budování výrobních kapacit a obecně ve větším zapojení jaderné energetiky do dekarbonizačního procesu.

TCEP jsou každoročně publikované zprávy, kdy jsou na základě průběžného monitoringu odvětví energetiky identifikována klíčová opatření, která mají přispět k dosažení udržitelnějšího a bezpečného globálního energetického systému. V roce 2016 bylo v rámci tohoto projektu sledováno 26 technologií, z čehož 3 byly hodnoceny „zeleně“, což znamená, že jsou na správné cestě k udržitelnému energetickému přechodu a docílení scénáře 2°C.

Další kategorií jsou tzv. „oranžové“ technologie, kde jsou dosavadní pokroky hodnoceny jako nedostatečné, nicméně určitých pokroků je stále dosahováno. Poslední kategorií, „červenou“, jsou technologie, jež jsou významně odkloněny od ideální vývojové linie, aby bylo 2°C scénáře docíleno.

Trendy v jaderné energetice

Pařížská dohoda se sice nevěnuje specifickým technologiím, nicméně ze 163 zamýšlených vnitrostátně stanovených příspěvků (INDC), jež byly odevzdány do konce roku 2016, pouze 10 zemí ve svých národních strategiích explicitně zmínilo jadernou energii. Předčasné uzavírání provozuschopných jaderných elektráren podle zprávy TCEP 2017 zůstává velkou hrozbou docílení cílů 2°C scénáře.

Největší nárůst nových jaderných kapacit se očekává v Asii, mj. i díky plánovaným výstavbám reaktorů v Číně, Koreji či v Rusku. Co se týče technologií, většina právě budovaných reaktorů jsou designy generace III, či III+. V roce 2016 byly k síti připojeny první reaktory APR1400 a VVER1200 a rovněž dále probíhají snahy rozvíjet a rozmisťovat malé modulární reaktory (SMR).

Jaderná energie v TCEP 2017

V průběhu uplynulé dekády byly zahajovány výstavby jaderných zdrojů o instalovaném výkonu průměrně 8,5 GW ročně. Aby bylo dosaženo 2°C scénáře, tak je nutné tuto hodnotu více než zdvojnásobit – na více než 20 GW ročně do roku 2025.

V roce 2016 bylo přidáno 10 GW instalovaného výkonu, což je největším ročním přírůstkem od roku 1990. Stejný rok ovšem přinesl pouze 3GW nárůst instalovaného výkonu budovaných jaderných elektráren, což je ve srovnání s ročním průměrem 8,5 GW nízká hodnota.

Přírůstky instalovaného výkonu a vývoj budovaných reaktorů. Zdroj: IEA TCEP 2017

Přepokládá se, že hrubý instalovaný výkon se bude pohybovat mezi 402 – 535 GW do roku 2025. Aby bylo dosaženo cílů scénáře 2°C, bude muset mít instalovaný výkon do stejného roku hodnotu alespoň 529 GW. Vzhledem k současnému instalovanému výkonu 413 GW a novým budovaným kapacitám v objemu přibližně 66 GW je vývoj k vytyčenému cíli spíše pozitivní.

V posledních letech nicméně mnoho zemí několik jaderných elektráren vyřadilo z provozu a rovněž klesá jejich konkurenceschopnost ve srovnání s jinými zdroji. Důsledkem tohoto by požadovaného cíle 529 GW do roku 2025 nemuselo být dosaženo, dokud nebudou roční připojení k síti zdvojnásobeny ve srovnání s hodnotou z roku 2016.

Jaderná energetika spadá do střední „oranžové“ kategorie, což značí, že k určitým pokrokům technologie v tomto ohledu dochází, nicméně IEA je hodnotí jako nedostatečné. IEA doporučuje intenzivnější budování jaderných kapacit a z obecného hlediska uznání potenciálu jaderné energie podílet se na globální dekarbonizaci. Navrhuje proto poskytnutí jasných a konzistentních podpůrných politik jaderné energetice a vyzývá průmysl, aby podstoupil nutné kroky ke snížení nákladů, aby byla udržena ekonomická konkurenceschopnost technologie.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516