Německo bude přeshraničně podporovat i kogeneraci, OZE byly úspěšné

DomůElektřinaNěmecko bude přeshraničně podporovat i kogeneraci, OZE byly úspěšné

Dolní a horní komora německého parlamentu schválila budoucí přeshraniční podporu pro projekty kombinované výroby elektřiny a tepla. Zúčastnit se budou moci i zájemci o podporu z okolních zemí, například z České republiky.

Po letošním uvedení pravidel pro přeshraniční podporu obnovitelných zdrojů energie a první úspěšné aukci s Dánskem bude v dalších letech uveden i systém pro přeshraniční podporu kombinované výroby elektřiny a tepla.

Z důvodové zprávy vyplývá, že obdobně jako u podpory OZE je podmínkou oboustranné otevření podpory a mezinárodní smlouva mezi Německem a protistranou. Systém bude otevřen pro sousední státy až do výše 5 % z celkového instalovaného výkonu, který bude předmětem standardních německých aukcí.

Další podmínkou je existence reálné možnosti, aby bylo možné elektrickou energii importovat ze sousedního státu do Německa. Tato podmínka je stejně definována i v nařízení pro podporu OZE a je relativně vágní vzhledem k možnosti ověření jejího splnění (což potvrzovala i důvodová zpráva k nařízení o přeshraniční podpoře OZE).

Kogenerační jednotka

Tímto zákonem se prozatím stanovují pouze základní podmínky pro přeshraniční podporu kogenerace, celý systém ve větším detailu bude popsán v nařízení, které musí být ještě schváleno. Dá se ale předpokládat, že systém bude obdobou toho pro obnovitelné zdroje.

Mimo to nový zákon zavádí povinnost pro všechny výrobce elektřiny v kogeneraci od 1 MW do 50 MW, aby se účastnili aukcí, ve kterých budou soutěžit o podporu. Další úlevou je snížení poplatků na podporu OZE pro KVET, kde je elektřina určena pro vlastní spotřebu.

První přeshraniční aukce na OZE s výslednou cenou 5,38 eurocentu/kWh

V minulém měsíci byly také vyhlášeny výsledky první přeshraniční aukce s Dánskem, kde se celkem dražilo 50 MW elektrického výkonu. Celkem bylo vybráno pět nabídek s umístěním výrobny v Dánsku. Výsledná cena byla vydražena na úrovni 5,38 eurocentu za kWh (cca 1,45 Kč/kWh).

Celkem bylo do aukce přihlášno 43 nabídek s celkovým výkonem 297 MW.

Oproti srpnové německé aukci se jedná ještě o nižší cenu. V srpnu aukce výhradně pro výrobny na území Německa skončila cenou 7,25 cent/kWh (1,95 Kč/kWh).