Německo minulý týden v pátek otevřelo první aukci pro podporu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).  Ucházet se o ni mohou nové a modernizované výrobny s instalovaným výkonem od 1 do 50 MWe.

„Konkurenční stanovení podpory kogeneraci je dalším důležitým krokem směrem k ekonomicky životaschopné transformaci německé energetiky. Bundesnetzagentur využívá svých zkušeností získaných v rámci aukcí na podporu OZE pro aukce v rámci kogenerace,“ říká Jochen Homann, prezident německého síťového regulátora – Bundesetzagentur.

Pevná výše podpory na výrobu elektřiny pro nové a modernizované kombinované výrobny elektřiny a tepla ve zmiňovaném výkonovém rozpětí dříve stanovovaná Zákonem o kombinované výrobě elektřiny a tepla (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz – KWKG) nyní končí. Nově budou provozovatelé o podporu pro KVET soutěžit v aukcích, podobně jako tomu je u větrných a fotovoltaických elektráren a elektráren na biomasu.

Minulý týden německý regulátor otevřel první aukci s uzávěrkou 1. prosince, ve které bude udělovat podporu pro celkem 100 MW celkového instalovaného výkonu. Pro tuto aukci je nastaven strop podpory na 7 eurocentů/kWh s tím, že podporu dostanou nejnižší nabídky až do dosažení výkonového stropu.

Kompletní podmínky aukce jsou uvedeny na stránkách regulátora.

Výzva k podávání nabídek se týká všech zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ve zmiňovaném výkonovém segmentu, pro účast v aukci tak není nezbytné schválení zařízení podle spolkového zákona o ochraně proti znečištění  (Bundes-Immissionsschutzgesetz). Účastníci nabídkového řízení musí pouze zaregistrovat projekty v tržním registru dat, v prvním období nabídek postačuje, když je k nabídce přiřazena přihláška k registraci.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *