Přenosová soustava zaznamenala loni 40% nárůst tranzitního zatížení

DomůElektřinaPřenosová soustava zaznamenala loni 40% nárůst tranzitního zatížení

Export elektřiny za loňský rok klesl. Celková hrubá výroba elektřiny se od roku 2012 neustále snižuje, za loňský rok se v ČR vyrobilo 84 TWh elektrické energie. I přes klesající výrobu elektřiny však došlo ke zvýšení ztrát v soustavě o 20 % ve srovnání s rokem 2014, a to zejména kvůli 40% nárůstu tranzitního zatížení soustavy. Uvádí to společnost ČEPS ve své tiskové zprávě shrnující základní statistické údaje o tocích elektřiny za rok 2015.

Nárůst ztrát i díky neplánovaným tokům z Německa

I kvůli 40% nárůstu tranzitního zatížení české přenosové soustavy došlo k navýšení ztrát v soustavě o 20 % oproti roku 2014, neplánované přetoky energie mají mimo jiné i neblahý vliv na bezpečnost provozu soustavy. Množství ztracené energie přesáhlo vloni hodnotu 1 TWh.

„V loňském roce výrazně narostly fyzické hodnoty toků přes naši přenosovou soustavu, nikoli obchodní exporty a importy. Jedná se o neplánované přetoky elektrické energie způsobené často vysokou výrobou větrných elektráren na severu Německa, která směřovala na jih a východ Evropy,“ vysvětluje Vladimír Tošovský, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Častější přetoky výkonů znamenají také zvýšení nákladů na řízení celé soustavy, jak upozorňuje místopředseda představenstva ČEPS, zodpovědný za dispečerské řízení, Miroslav Vrba:

 „Pro zajištění bezpečného provozu sítě se používají různá nápravná opatření, mimo jiné i drahé mezinárodní redispečinky. Abychom zmírnili rizika vyplývající z těchto situací, je po vyčerpání všech vnitřních možností nutné přijímat i vícestranná nákladná opatření.“

Ztráty v přenosové soustavě

Vyšší tranzitní zatížení vyvolává mimo jiné i vyšší nároky na řízení soustavy a na softwarové řešení, které pro společnost ČEPS dodává Unicorn Systems a.s.

Výroba elektřiny i export meziročně klesly

Pokud jde o export elektřiny z ČR, tak ten klesl v loňském roce o 4 TWh na 12,5 TWh. V průběhu podzimu dokonce celkem na 96 hodin došlo k tomu, že se Česko stalo čistým importérem elektřiny především z Rakouska a Německa. Na poklesu exportu se výrazně podepsaly i neplánované odstávky obou domácích jaderných elektráren, které tak snížily výrobu elektřiny o 3,5 TWh v porovnání s rokem 2014.

„Nejednalo se o žádné dramatické importy. Důvodů bylo několik: překlenutí neplánovaných výpadků velkých zdrojů a ekonomické důvody, kdy se obchodníkům vyplatí dovézt elektřinu místo provozování dražších zdrojů v ČR,“ shrnuje Vrba.

Již třetí rok v řadě klesla celková brutto výroba elektřiny v ČR. V roce 2012 činila 87 574 GWh, zatímco loni výroba nepřekročila, i díky zmiňovaným odstávkám, hranici 84 TWh. Rekordní výroba byla zaznamenána naopak v přečerpávacích elektrárnách. Polepšily si i fotovoltaické elektrárny, které vyprodukovaly 2,2 TWh elektrické energie.

Zdroj úvodní fotografie: ČEPS a.s.

Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...
Naši partneři
Odebírejte náš newsletter
Zadejte svůj email, pokud Vás zajímají čerstvé zprávy o energetice.
Naše služby a inzerce
Zobrazit
Web podporují