V případě mrazivé zimy bude situace v evropských sítích napjatá, dovoz elektřiny hrozí i Německu