Domů
Elektřina
Teplárny investovaly od roku 2013 do snížení emisí 19 mld. Kč, nyní jsou na řadě menší zdroje

Teplárny investovaly od roku 2013 do snížení emisí 19 mld. Kč, nyní jsou na řadě menší zdroje

České teplárny dokončily v loňském roce většinu zásadních modernizačních projektů zaměřených především na snižování emisí znečišťujících látek. Podle Teplárenského sdružení ČR dosáhly v loňském roce investice téměř 3 mld. Kč. Od roku 2013 bylo do modernizace tepláren investováno již 19 mld. Kč. Díky ekologizačním opatřením poklesly emise síry, dusíku, oxidu uhličitého a prachu z českých tepláren o více než 90 % ve srovnání s rokem 1990.

Velké teplárenské společnosti v České republice dokončily v loňském roce většinu projektů zaměřených na ochranu ovzduší. Podle Teplárenského sdružení ČR (TS ČR) proinvestovaly teplárny v rámci modernizačních opatření za poslední 4 roky již 19 mld. Kč. 

Díky provedeným investicím vypouštějí dnes komíny velkých tepláren zhruba desetinu emisí síry, dusíku, oxidu uhličitého a prachu ve srovnání s rokem 1990.

„Díky masivním investicím se v posledních 4 letech podařilo zásadně snížit podíl velkých zdrojů znečišťování na celkových emisích, rozhodujícími znečišťovateli jsou dnes v ČR doprava a lokální topeniště,“ řekl ředitel TS ČR Martin Hájek.

Hájek dodal, že díky provedeným modernizacím tepláren nyní vypustí jeden rodinný domek se starým kotlem na pevná paliva do ovzduší stejně prachu jako modernizovaná teplárna při výrobě tepla pro 300 bytů.

Nyní jsou na řadě střední a malé zdroje

Zatímco většina velkých tepláren již investice do snižování emisí znečišťujících látek provedla tak, aby byly v souladu s evropskou Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích, většinu středních a malých zdrojů tyto investice čekají.

„V příštích letech ještě proběhne několik významných investic ve velkých teplárnách a bude nabíhat vlna modernizace středních a menších zdrojů. Do roku 2022 bude potřeba v teplárenství investovat dalších nejméně 5 miliard korun,“ řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

Požadavky na emise znečišťujících látek pro střední a malé spalovací zařízení s tepelným příkonem od 1 do 50 MWt výrazně zpřísňuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2193 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení, které se mají zdroje přizpůsobit do prosince roku 2018.

TS ČR uvedlo, že směrnice byla již v základu zahrnuta do novely zákona o ochraně ovzduší, která nabyla účinnosti 1. ledna 2017. Nyní se čeká na vydání novely příslušné vyhlášky Ministerstva životního prostředí.

„Bohužel Ministerstvo životního prostředí stále otálí s novelizací příslušné prováděcí vyhlášky, která by měla nastavit konkrétní emisní limity a další podmínky pro střední zdroje znečištění. Provozovatelé těchto zdrojů se tak zbytečně dostávají do časového presu, aby stihli modernizace včas provést.“ postěžoval si Martin Hájek.

Úvodní fotografie: Elektrárny Opatovice (zdroj: www.epenergy.cz)

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
info@oenergetice.cz
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.