Domů
Elektřina
EU minulý rok snížila emise v energetice o 4,5 %. Pomohl i částečný přechod na plyn

EU minulý rok snížila emise v energetice o 4,5 %. Pomohl i částečný přechod na plyn

Podle nové analýzy poklesly v EU za minulý rok emise z energetiky o 4,5 %. Jedním z hlavních důvodů tohoto poklesu byl i částečný přechod od uhlí ke spalování zemního plynu. Plyn i přesto nedosáhl své rekordní výroby z roku 2010 a další výrazný přechod se v následujících letech nedá očekávat. Jen mírný nárůst výroby zaznamenaly OZE a spotřeba elektřiny v EU pak nerostla téměř vůbec.

Nová zpráva dvou sdružení, Sandbag a Agora Energiewende, o stavu evropského energetického sektoru, přináší zprávu o mírném poklesu emisí z energetiky v minulém roce. Jako jeden z hlavních důvodů analytici daných sdružení uvádějí přechod od využívání uhelných elektráren směrem k šetrnějším plynovým zdrojům. Meziročně poklesla produkce elektřiny z uhlí o 94 TWh a výroba z plynu naopak narostla o 101 TWh.

Tato záměna zdrojů znamenala meziroční pokles produkce emisí CO2 o 48 milionů tun. Za polovinou z tohoto množství ovšem stojí Spojené království, kde byl ukončen provoz řady uhelných elektráren, především z důvodů dalšího nárůstu tamní uhlíkové daně. Tamní produkce z uhlí byla nahrazena povětšinou právě plynovými zdroji. Přechod na plyn byl zaznamenán i v dalších zemích, například Itálii, Nizozemsku, Německu, nebo Řecku.

Meziroční změny v produkci jednotlivých zdrojů elektřiny v EU. Zdroj: Sandbag

Zpráva ovšem dodává, že i přes nárůst nedosáhla výroba z plynových elektráren rekordu z roku 2010, kdy bylo z plynu vyrobeno 168 TWh elektřiny. Zpráva uvádí, že i přesto jde o ukázku toho, že náhrada uhlí za plyn se dokáže obejít i bez výrazných dodatečných investic do infrastruktury. Do budoucna se ovšem podle zpráv jiných institucí nedá s dalším výraznějším přechodem na plyn počítat.

„Přechod od uhlí k plynu je vítanou zprávou. Tento fakt pomáhá jednak klimatu, ale rovněž i lepší kvalitě ovzduší v Evropě. Přechod k plynu se navíc obejde bez nutnosti dalších významných staveb plynovodů i samotných elektráren. Bohužel stále nejsou splněny potřebné podmínky pro významnější přechod. Jen málo starých uhelných zdrojů má být odstaveno a produkce elektřiny z plynu je stále dražší než z uhlí, především kvůli nízké ceně uhlíku.“

Dave Jones, analytik ze sdružení Sandbag

Evropská cena uhlíku není pro plyn dostatečná

Energetický sektor v EU spadá od roku 2005 do systému emisního obchodování EU ETS. Tento systém nastavuje maximální množství emisí, které může evropská energetika ročně vypustit (tzv. cap). Zároveň mají jednotliví hráči na trhu možnost se svými emisemi vzájemně obchodovat (tzv. trade). Systémem tak byl jednak stanoven maximální strop na emise, a zároveň se očekávalo, že bude systém motivovat k využívání technologií s nižší produkcí CO2.

Nutností nakupovat emisní povolenky měly být tržním způsobem postupně vytlačeny z trhu staré fosilní zdroje. Realita je ovšem jiná. Vzhledem k výraznému poklesu emisí, vlivem ekonomické krize a nízkého hospodářského růstu, v současnosti zdroje zapojené do EU ETS produkují méně emisí, než bylo původně plánováno. Díky tomu je i tržní cena jedné povolenky nízká a systém tak neplní jednu ze svých funkcí, tedy motivovat k náhradě starých, především uhelných, elektráren za šetrnější plynové.

Malý nárůst OZE i spotřeby elektřiny

Podle zprávy v minulém roce dosáhla EU jen velmi malého nárůstu OZE v energetickém mixu. Z 29,2% podílu v roce 2015 dosáhly OZE v roce 2016 pouze na 29,6 %. Jedním z důvodů byly především špatné podmínky počasí, které produkci z OZE v roce 2016 příliš nepřály. Dobrou zprávou může být naopak postupující pokles cen elektřiny z OZE, kdy například v Dánsku bylo v aukcích na nové OZE dosaženo cen 49,9 €/MWh pro větrné zdroje na moři a 53,8 €/MWh pro solární zdroje. Podobně jako nárůst OZE byl nízký i růst spotřeby elektřiny v EU, který meziročně narostl o 0,5 %, přestože růst HDP v EU byl 1,7 %.

Změny ve spotřebě elektřiny v jednotlivých zemích mezi lety 2010 až 2016. Zdroj: Sandbag

Komentáře

(3)

Cyril Svozil

18. květen 2019, 10:02

V podstatě je to ještě lepší !

Při těžbě , zpracování a dopravě zemního plynu unikne cca 20% metanu jehož rozpadem vznikne čtyřnásobek CO2. Spotřeba zemního plynu v EU tak zatíží životní prostředí 535 mld. m3 CO2 ročně ! Vzhledem k tomu , že je těžba mimo území EU , předstírají tzv. expert že se nás to netýká !

Bravo molodci plánovači !

Martin Hájek

29. leden 2017, 17:49

Ještě v článku chybí informace, že veškerý ten dodatečný plyn pro tu čistou výrobu elektřiny EU dovezla a to většinou z Ruské federace. Gazprom si mne ruce. Druhá informace je, že OZE, do kterých se i v roce 2016 investovaly miliardy Euro nedokázaly ani nahradit výpadek bezemisní elektřiny z jaderných elektráren.

Hrůza

5. únor 2017, 16:34

Třetí informací pak je, že spalováním zemního plynu vzniká čistý CO2 zatím co uhlí ten špatný špinavý CO2.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.