Evropská komise zveřejnila předběžné hodnocení kapacitních mechanismů

DomůTrh s elektřinouEvropská komise zveřejnila předběžné hodnocení kapacitních mechanismů

Evropská komise představila tento týden předběžnou zprávu o rok trvajícím prošetřování kapacitních mechanismů napříč Evropskou unií. Ty jsou podle ní na jednu stranu důležité pro zajištění bezpečných dodávek elektřiny, ale na druhou stranu ne vždy vhodně zacílené a hospodárné. Celkově Komise identifikovala šest forem kapacitních mechanismů.

Po necelém roce od započetí prošetřování kapacitních mechanismů (opatření k zajištění dostatečného množství dosažitelného výkonu) v Evropské unii zveřejnila minulý týden Evropská komise předběžnou hodnotící zprávu. Výsledky jsou založeny na 124 odpovědích z 11 členských států, do kterých Komise zaslala podrobné dotazníkové formuláře.

„Evropští spotřebitelé a společnosti by neměli čelit riziku black-outu a kapacitní mechanismy mohou pomoci toto riziko minimalizovat. Na druhou stranu by spotřebitelé neměli platit za elektřinu příliš a neměla by být porušována hospodářská soutěž. Dnes zveřejněná zpráva ukazuje, že existuje velký prostor pro členské státy v určování, zda kapacitní mechanismy potřebují a v jejich návrhu.“

Evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová

Nejrozšířenějším kapacitním mechanismem je strategická rezerva

V rámci provedeného šetření bylo identifikováno celkem 28 historických, současných a plánovaných kapacitních mechanismů, které byly rozděleny do šesti skupin:

  • Tendr na nový výkon (Belgie, Francie, Irsko)
  • Strategická rezerva (Belgie, Dánsko, Německo, Polsko, Švédsko, Irsko, Itálie, Portugalsko, Španělsko)
  • Cílená kapacitní platba (Itálie, Polsko, Portugalsko, Španělsko)
  • Centrální nakupující (Irsko, Itálie)
  • Decentralizovaný závazek (Francie)
  • Platba za kapacitu v rámci celého trhu (Irsko)
Rozdělení kapacitních mechanismů. Zdroj: Evropská komise

Ze zveřejněných výsledků vyplývá, že nejrozšířenější formou kapacitního mechanismu je strategická rezerva tvořená vybranými typy elektráren. Komise zároveň konstatovala, že se členské státy v poslední době začínají přiklánět k více otevřeným mechanismům, které umožňují účast všech kategorií výroben elektřiny.

Na druhou stranu však Komise upozornila na nedostatky v oblasti analyzování skutečné potřeby kapacitního mechanismu v jednotlivých členských státech. Některé kapacitní mechanismy by navíc podle Komise mohly být lépe zacílené a hospodárnější.

Finální hodnotící zpráva bude zveřejněná koncem letošního roku.