Agentura ACER přijala rozhodnutí směřující k jednotnému trhu s regulační energií v EU

DomůEvropská UnieAgentura ACER přijala rozhodnutí směřující k jednotnému trhu s regulační energií v EU

Agentura ACER vydala minulý týden tři nová rozhodnutí týkající se trhu s elektřinou. Dvě z nich se týkají platforem pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy. Třetí rozhodnutí se týká harmonizované metodiky pro oceňování regulační energie. Nový systém zavede jednotnou marginální zúčtovací cenu regulační energie.

Evropská Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) vydala v úterý tři rozhodnutí týkající se implementace platforem pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy (FRR) v Evropské Unii. Rozhodnutí agentury ACER mají za cíl integrovat všechny národní trhy s regulační energií do jednotného trhu EU. Tímto krokem by se mělo, dle ACER, dosáhnout lepší bezpečnosti dodávek, dosáhnout snížení nákladů pro koncové odběratele a snížení množství vypuštěných uhlíkových emisí.

„Jednotný trh s regulační energií umožní členským zemím EU sdílet zdroje využívané provozovateli přenosových soustav, k vyrovnávání výroby a spotřeby,“ uvedl ACER v úterý.

Zpravodajský portál S&P Global Platts informoval, že dvě ze tří rozhodnutí agentury ACER se týkají regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální (mFRR) a automatickou (aFRR) aktivací (ve dříve používaném názvosloví, odpovídají tato označení podpůrným službám minutové zálohy a sekundární regulace). Třetí rozhodnutí potom stanovuje harmonizovanou metodiku pro oceňování regulační energie z obou procesů.

Sdílení má přinést výhody

Na základě vydaných rozhodnutí jednotliví provozovatelé přenosových soustav musí vytvořit a do 30 měsíců zprovoznit dvě evropské obchodní platformy. Tyto platformy umožní všem poskytovatelům regulační energie soutěžit na celoevropské úrovni. Tím se podle ACER dosáhne lepšího tržního prostředí napříč členskými zeměmi EU. Provozovatelé přenosových soustav již před časem začali s pracemi na platformách v rámci dvou projektů: MARI (pro výměnu mFRR) a PICASSO (pro výměnu aFRR).

V praxi by tak nabídky kladné regulační energie a záporné regulační energie od všech poskytovatelů regulační energie v EU měly být dostupné na těchto dvou platformách. Všichni provozovatelé přenosových soustav si budou moci vybrat nejvýhodnější nabídku za účelem aktivace k zajištění výkonové rovnováhy.

Díky zavedení jednotného trhu s regulační energií by tak měli  provozovatelé přenosových soustav ušetřit a získat ještě lepší dostupnost služeb výkonové rovnováhy. Všechny nabídky aktivované na evropských platformách pak budou odměněny marginální cenou (která se rovná ceně nejdražší aktivované nabídky). Agentura ACER zvláště v tomto ohledu vidí velký krok dopředu, jelikož většina provozovatelů přenosových soustav v současné době platí za regulační energii nabídkovou cenu.

Autor úvodní fotografie: Guilhem Vellut