Umělá inteligence proniká do energetiky. Toto jsou 4 nejtypičtější aplikace

DomůElektřinaUmělá inteligence proniká do energetiky. Toto jsou 4 nejtypičtější aplikace

Algoritmy umělé inteligence nalezly v energetickém sektoru využití například při řízení spotřeby elektřiny, řízení stability sítě nebo průzkum ložisek plynu a ropy. Obdobně jako v jiných sektorech se tématu umělé inteligence věnuje čím dál více pozornosti, což se dá vysledovat z trendu článků zaměřených na toto téma.

Umělá inteligence je v posledních letech na vzestupu a její vliv se dotkl také relativně tradičního energetického sektoru. O rostoucí významnosti tohoto tématu svědčí především počet článků, které se na toto téma objevují. Výrazný růst zobrazuje následující graf zpracovaný cbinsights.com.

Počet unikátních článků zaměřených na energetiku a umělou inteligenci. Zdroj: cbinsights.com

Energetický sektor bez pochyby produkuje velké množství dat, která je možné analyzovat a vyvozovat z nich důsledky. Hlavní využití nachází analýza dat za pomoci algoritmů umělé inteligence v oborech skladování energie, řízení elektrizačních soustav, spotřeby energie a průzkumu pro těžbu ropy.

Řízení soustav

Přenosové a distribuční soustavy jsou ideálním příkladem pro využití umělé inteligence k predikci spotřeby a výroby elektřiny. Díky tomu lze lépe plánovat výrobu a udržet soustavu stabilní a v co nejvyšší míře efektivní. Důležitost obdobných systémů roste zejména v posledních letech, kdy kvůli zdrojům s obtížně řiditelným výkonem rostou nároky na flexibilitu sítě.

Například ministerstvo energetiky USA v loňském roce vypsalo grant na projekt využívající umělou inteligenci ke zvýšení stability soustavy, kdy za využití historických dat o fluktuaci výkonu má být zvýšena bezpečnost soustavy a její schopnost samostatně reagovat na krizové stavy.

Skladování energie

Současně s rozvojem systémů pro skladování energie se rozvíjí i související technologie, které mají za účel optimalizovat jejich využití. Obdobně jako v případě řízení soustavy jsou systémy založené na algoritmech umělé inteligence zaměřené na predikci spotřeby elektřiny.

Na základě vyhodnocených dat a souvisejících fluktuací mohou systémy, jako je například kalifornská Athena, optimalizovat využití skladovacích systémů. Díky tomu mohou vlastníci akumulačních systémů nakupovat elektřinu v době jejího přebytku a prodávat při nedostatku, aby byl zajištěn co možná nejvíce profitabilní provoz.

Řízení spotřeby elektřiny

S využitím algoritmů umělé inteligence je také možné optimalizovat spotřebu energie domácností na základě sledování typického průběhu spotřeby energie konkrétní domácnosti. Řada zařízení na optimalizaci spotřeby již existuje, například německé tado nebo americká společnost Nest.

Průzkum pro těžbu ropy

Méně známým odvětvím využívajícím umělou inteligenci je ropný průmysl, zejména pak s ohledem na vyhledávání nových ropných nalezišť. V souvislosti s touto činností investovala společnost BP do startupu Beyond limits, který se nejprve věnoval průzkumu vesmíru.

V době investice však společnost BP prohlásila, že plánuje technologii od Beyond limits využít k vyhledávání ropných zásob. BP není jediná společnost, která se při hledání ropných zásob spoléhá na umělou inteligenci. Dalším z ropných gigantů je například Chevron.