Domů
Elektřina
VB snížila v roce 2014 emise skleníkových plynů o 8,4 %

VB snížila v roce 2014 emise skleníkových plynů o 8,4 %

V loňském roce došlo dle vyjádření vlády ve Velké Británii k největšímu meziročnímu snížení emisí skleníkových plynů od roku 1990, a to o 8,4 %. Emise oxidu uhličitého potom poklesly téměř o 10 %. Na výrazném poklesu emisí se kromě poklesu spotřeby energie v domácnostech a poklesu množství uhlí spáleného v elektrárnách výrazně podílela také výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, která dosáhla také rekordní hodnoty – 20% podílu z celkové výroby elektřiny v zemi. Graficky je vývoj množství vypouštěných skleníkových plynů (greenhouse gas) a oxidu uhličitého (carbon dioxide) ve Velké Británii znázorněn na následujícím grafu.

 Vývoj množství vypouštěných emisí ve Velké Británii. Zdroj: Guardian

Edward Davey, ministr pro energetiku a klimatické změny, vnímá pokles emisí jako oživení. „Rok 2014 byl skutečně rekordním rokem pro nízkouhlíkatou výrobu energií. Náš plán pro dekarbonizaci při současném růstu ekonomiky funguje – snížili jsme emise o 8 %, zvýšili množství elektřiny získávané z obnovitelných zdrojů a přitom sledujeme růst ekonomiky. Bude klíčové, abychom pokračovali v budování nízkouhlíkaté energetiky založené na domácích zdrojích, což je klíčové pro zajištění energetické bezpečnosti…,“ řekl.

Pokles emisí současně posílí pozici Velké Británii při prosincové Pařížské klimatické debatě, kde budou světové vlády předkládat své cíle pro redukci emisí skleníkových plynů po roce 2020, kdy současně závazky vyprší. K 31. březnu mají všechny státy předložit návrh snížení emisí. EU, USA a Čína tak učinily již v předstihu. Při zasedání bude posouzeno, zda je navrhované rozdělení snižování emisí rozděleno spravedlivě mezi jednotlivé státy.

 

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
info@oenergetice.cz
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.