JRC posoudí, zda by jádro mělo být považováno za "zelenou" technologii v rámci udržitelného financování EU

9. červenec 2020, 11:14
DomůEmise CO2JRC posoudí, zda by jádro mělo být považováno za "zelenou" technologii v rámci udržitelného financování EU

Evropská komise pověřila svůj interní výzkumný útvar JRC (Joint Research Centre – Společné výzkumné středisko), aby posoudil, zda má být jaderná energie považována za „zelenou“ technologii v rámci jednotného unijního klasifikačního systému („taxonomie“) pro udržitelné financování. Výstupy projektu by měly být zveřejněny příští rok.

O tom, zda jadernou energii považovat za „zelenou“ technologii vzhledem ke skutečnosti, že při výrobě elektřiny v jaderných elektrárnách nedochází k emisím skleníkových plynů, nebo zda tuto technologii vyřadit ze seznamu „zelených“ technologií kvůli problematice spojené s likvidací radioaktivního odpadu, se experti napříč EU přou již dlouhou dobu.

Francie a Spojené království například v prosinci loňského roku zablokovaly dohodu o taxonomii EU pro udržitelné financování právě z důvodu, že neuznávala environmentální přínosy jaderných elektráren.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé členské státy EU a Evropský parlament nebyly schopny situaci rozřešit, Evropská komise se rozhodla pro posouzení této věci expertním týmem z JRC, který by měl zveřejnit závěrečnou zprávu v roce 2021.

„Po zvážení rozdílných názorů se Komise rozhodla pro pověření Společného výzkumného centra ke zpracování technické zprávy ohledně aspektu „nečinit žádné významné škody“ u jaderné energie,“ vysvětluje Komise ve zveřejněném dokumentu.

Komise dodala, že považuje za klíčové, aby studie byla důvěryhodná, vědecky precizní, transparentní a aby zahrnovala vyvážené sady názorů.

Foratom krok EK uvítal, upozornil však na nešťastné načasování

Uvedený krok Evropské komise přivítalo jaderné sdružení Foratom, jehož generální ředitel Yves Desbazeille uvedl, že to ukazuje, že Komise přijala doporučení, aby jádro bylo důkladně posouzeno experty.

„Je to něco, po čem spoustu zainteresovaných subjektů – včetně průmyslu, několika členských států a europoslanců – volalo v posledním roce,“ uvedl v tiskové zprávě Desbazeille.

Samotný report JRC bude následně v souladu s článkem 31 Smlouvy o Euratomu posouzen experty na radiační ochranu a nakládání s odpadem. Vyjádřit se k němu budou moci také experti na dopady na životní prostředí při Evropské komisi.

Celý proces by dle očekávání měl trvat až do roku 2021, což je dle Foratomu nešťastné.

„Navrhujeme, aby zhodnocení energetického sektoru bylo odloženo na dobu, kdy bude hotové posouzení jádra. V opačném případě existuje riziko pokřivení trhu tím, že některým technologiím bude umožněn přístup do relevantních fondů a jiným ne,“ dodal Foratom.