Domů
Emise CO2
JRC posoudí, zda by jádro mělo být považováno za "zelenou" technologii v rámci udržitelného financování EU
jaderná elektrárna
Zdroj: Pixabay

JRC posoudí, zda by jádro mělo být považováno za "zelenou" technologii v rámci udržitelného financování EU

Emise CO2
39 komentářů
9. červenec 2020, 11:14
Jan Budín

Evropská komise pověřila svůj interní výzkumný útvar JRC (Joint Research Centre – Společné výzkumné středisko), aby posoudil, zda má být jaderná energie považována za „zelenou“ technologii v rámci jednotného unijního klasifikačního systému („taxonomie“) pro udržitelné financování. Výstupy projektu by měly být zveřejněny příští rok.

O tom, zda jadernou energii považovat za „zelenou“ technologii vzhledem ke skutečnosti, že při výrobě elektřiny v jaderných elektrárnách nedochází k emisím skleníkových plynů, nebo zda tuto technologii vyřadit ze seznamu „zelených“ technologií kvůli problematice spojené s likvidací radioaktivního odpadu, se experti napříč EU přou již dlouhou dobu.

Francie a Spojené království například v prosinci loňského roku zablokovaly dohodu o taxonomii EU pro udržitelné financování právě z důvodu, že neuznávala environmentální přínosy jaderných elektráren.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé členské státy EU a Evropský parlament nebyly schopny situaci rozřešit, Evropská komise se rozhodla pro posouzení této věci expertním týmem z JRC, který by měl zveřejnit závěrečnou zprávu v roce 2021.

„Po zvážení rozdílných názorů se Komise rozhodla pro pověření Společného výzkumného centra ke zpracování technické zprávy ohledně aspektu „nečinit žádné významné škody“ u jaderné energie,“ vysvětluje Komise ve zveřejněném dokumentu.

Komise dodala, že považuje za klíčové, aby studie byla důvěryhodná, vědecky precizní, transparentní a aby zahrnovala vyvážené sady názorů.

Foratom krok EK uvítal, upozornil však na nešťastné načasování

Uvedený krok Evropské komise přivítalo jaderné sdružení Foratom, jehož generální ředitel Yves Desbazeille uvedl, že to ukazuje, že Komise přijala doporučení, aby jádro bylo důkladně posouzeno experty.

„Je to něco, po čem spoustu zainteresovaných subjektů – včetně průmyslu, několika členských států a europoslanců – volalo v posledním roce,“ uvedl v tiskové zprávě Desbazeille.

Samotný report JRC bude následně v souladu s článkem 31 Smlouvy o Euratomu posouzen experty na radiační ochranu a nakládání s odpadem. Vyjádřit se k němu budou moci také experti na dopady na životní prostředí při Evropské komisi.

Celý proces by dle očekávání měl trvat až do roku 2021, což je dle Foratomu nešťastné.

„Navrhujeme, aby zhodnocení energetického sektoru bylo odloženo na dobu, kdy bude hotové posouzení jádra. V opačném případě existuje riziko pokřivení trhu tím, že některým technologiím bude umožněn přístup do relevantních fondů a jiným ne,“ dodal Foratom.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(39)
PP
10. červenec 2020, 10:32

Hlavně že plyn máme zelený. :-D

St
11. červenec 2020, 09:57

Pokud je z toho správného zdroje, tak je i navíc dekomokratický, lidskoprávní a když si patřičně připlatíte, tak bude i hate free.

Tomáš
12. červenec 2020, 17:12

JE nejsou z mnoha důvodů zelené zdroje.

Nechat ty stávající dojet, uhlí co nejdřív vypnout, vše nahradit OZE.

Že to OZE zvládnou, o tom nemůže být pochyb.

Stačí se podívat na ten červený čtvereček z krachlého projektu Desertec - krachlý žel z důvodu politické zlovůle.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Desertec

St
14. červenec 2020, 18:25

Pane Tomáši JE je ekologický, čili zelený zdroj EE. Bezemisní. O mnoho levnější než FVE i OZE zdroje. Bohužel proti atomu je nyní vedená hysterická kampaň ke škodě nás všech. Všechno OZE nejde nahradit. Aspoň našich podmínkách. Prostě nemáme tu tolik místa pro větrníky, soláry, biomasu. Proto budeme muset do budoucna počítat s JE, ať se Vám to líbí nebo ne. V našich podmínkách a za současného stavu technologií OZE mohou být jen doplňkem k JE. Nejen kvůli jejich vysoké ceně.

Milan Vaněček
9. červenec 2020, 11:50

To jsem zvědav, zda se některým expertům podaří udělat z jaderného odpadu něco "zeleného".

Jaderná energetika byla předčasně spuštěna již před cca 60 lety, aniž by měla v realitě vyřešeny 2 základní problémy, které ji dovedly tam, kde je nyní:

1) nebezpečný jaderný odpad (prý to bude nové palivo, tedy, až to bude realizováno v průmyslové praxi. Do té doby se JE stavět neměly).

2) při ztrátě chlazení jaderného reaktoru není zatím možné proces zbytkových jaderných reakcí samovolně zastavit, následek je (byl) pro velké reaktory (cca 0,5 nebo 1 nebo 1,6 GW) katastrofický pro velké okolí elektrárny.

Racionální řešení je jediné: staré JE nechat dožít, nové začít stavět až po vyřešení bodů 1) a 2). Myslím, že body 1) a 2) jsou řešitelné v časovém období cca 20-30 let, ale myslím, že to bude velmi drahé.

petr
9. červenec 2020, 12:04

Nesdílím váš názor o JE.

Když vezmu v potaz odpady z lignitových uhelek jen v ČSSR co zničily lesy, 100 000 případů rakoviny plic, pak jaderky byl dar od boha...

Dukovany umožnily, že se nespálilo cca 250 milionů t lignitu a o emisích z tohoto ani nemluvím...

Odpad z JE jsou tuny za rok nikoliv megatuny jak je v klasické energetice a dávka ionizujícího záření z našich uhelek je srovnatelná s dávkou z Černobylu - jednorázovou...

Proto v ČR umírá 32 % lidi na rakovinu...

St
10. červenec 2020, 07:53

Tak nějak pane Petře. Máte naprostou pravdu. Jenže jak už jsem psal, pro některé je JE démon, ďábel, proti kterému je třeba bojovat, vymýtat jej z hlav lidí a přivést je na tu správnou zelenou víru. Tak jak hlásá Gréta a jak nám naši západní sousedi dokazují, že to jde. Co na tom, že jejich odborníci poukazují na nesmírné těžkosti a náklady, PR pracuje naplno a spousta lidí věří v brzký příchod akumulace i "zeleného" vodíku.

Jan Veselý
9. červenec 2020, 12:23

JE Temelín žádné uhlí bohužel neušetřila. Po jejím dostavění produkce uhelných elektráren neklesla. Od té doby se totiž ekvivalent výroby JETE exportuje. To je ovšem hrubá chyba regulatorních orgánů, ne té elektrárny.

Josef
9. červenec 2020, 12:29

Ale ne opět vedle pane Veselí to je chyba členství v EU vy totiž nemůžete dát exportní clo na elektřinu vyrobenou z uhlí, kdyby to šlo, mohlo by nám uhlí ve stávajících dolech vydržet pro teplárny do konce století.... a 4 milióny lidí by mělo cenově přijatelnou cenu tepla. Od příštího roku budeme do EU čistými plátci.... skvělý kšeft pro politiky....

Carlos
9. červenec 2020, 12:34

To není žádná chyba EU, to je chyba nízkých poplatků za těžbu uhlí a nezahrnování škod, které to uhlí dělá.

Cenově přijatelnou... dobrý vtip, jsou to obyčejné obchodní společnosti, co hůř mnohdy kontrolované městy, takže takové dojné krávy eráru. Z toho nic cenově přijatelného nikdy nevyleze.

Jan Veselý
9. červenec 2020, 12:48

Ve zkratce, moje jméno máte špatně, ČR stále kontroluje výběr daní na svém území, 4 miliony lidí na CZT neznamená 4 miliony lidí zásobovaných uhlím, ceny tepla z CZT jsou přemrštěné. Centrální teplárny se svým obchodním modelem samy ženou do spirály smrti.

Souhlasím ovšem s tím, že se po dostavbě JETE zbytečně promrhalo už více než 100 milionů tun neobnovitelné suroviny. Kvůli exportu zboží s malou marží, malou přidanou hodnotou a velkými negativními externalitami.

Emil
9. červenec 2020, 12:54

Samozřejmě že ušetřila. Elektřina neroste na stromech a výroba se rovná spotřebě, takže kdyby nebyla vyrobena v JE, musela by být vyrobena jinde, ze značné části by to bylo v uhelných elektrárnách.

T
9. červenec 2020, 14:48

Vyroba EE se nerovna spotrebe,to jste napsal peknou blbost.Kolik EE se musi kolikrat znicit v...Prodej ani precerpavacky nestaci...

Emil
9. červenec 2020, 15:11

Až se bude někde "ničit" elektřina, rád bych se na to přijel podívat. Výrobci občas dokonce platí za to, že ji někdo odebere a spotřebuje. Přitom by ji místo toho mohli jednoduše "zničit" a ušetřit...

Jaroslav Studnička
9. červenec 2020, 12:57

Pane Vaněčku, CO2, to je to oč na poli EU běží.

JE toto kritérium splňuje stejně jako fve, větrná a vodní energie.

St
10. červenec 2020, 07:55

Nene pane Studničko, podle některých je tu ještě radioaktivní spad, tepelné záření a co recyklace? Nedej bože teroristi a ufoni... Jinak máte samozřejmě pravdu co se týče snižování CO2 respektive jejich produkce, tak JE jsou na stejné úrovni jako FVE, větrníky či vodní elektrárny.

Ivan Novák
9. červenec 2020, 13:08

"100% zelené" není nic, leda svět bez lidské civilizace. A shoda na ceně externalit není, protože každý způsob přeměny energie má vedlejší účinky. Pak už jde jen o to, politicky podpořit svou pozici, danou přírodními podmínkami, aktuální strukturou a stupněm rozvoje ekonomiky a odhadem perspektivy vývoje, v globální konkurenci.

K článku: prosím o přesnější poučení. Domníval jsem se, možná chybně, že Nařízení o taxonomii, ve které jádro není v segmentu podporovaných zdrojů, bylo již koncem června schváleno EP, předtím Radou, takže začne 20 dní po zveřejnění platit, a do konce roku se podle něj nasmlouvají s bankami peníze. A kdo přijde potom, třeba po případné změně toho Nařízení, tomu banka může říci "už jsme napůjčovali do limitu, zkuste později" - proto je Foratom v poslední větě článku nesvůj, má pocit, že si Komise dělá projaderných států kašpary.

Milan Vaněček
9. červenec 2020, 13:24

Ano, pane Novák, stoprocentně zelené není nic, ale měla by být především snaha o bezpečnost (=neškodit) a o recyklovatelnost. Třeba fotovoltaika by měla být téměř na 100% recyklovatelná, po skončení životnosti opět staré panely (sklo, hliník, křemík, měď, ...) přeměnit na materiál pro nové FV panely.

Bezpečné, bezodpadové hospodaření, to je cíl, k tomu se musíme aspoň přibližovat.

Samuel
9. červenec 2020, 14:19

FV panely a takmer 100% recyklovateľné? Fúha, kde žijete? "Vôbec" tie materiály netreba pretaviť, "vôbec" netreba odddeliť oxidy, "vôbec" tam nie sú materiály ktoré už nejdú zachrániť. Vyzerá to super ale dopadlo by to tak že by sme stavali FVE na to aby sme mohli recyklovať staré FVE čo sa dnes nerobí a ešte veľmi dlho sa to neoplatí. Je potreba energeticky husté zdroje, civilizácia nie pre srandu prešla z biomasy na uhlie a neskôr atóm, vrátiť sa k energii slnečnej čo je vo svojej podstate biomasa je nezmysel, jediné čo si tým privodíme budú nové ekologické problémy. V ideálnom svete by to fungovalo, realita to ale nedovolí. Netvrdím že v budúcnosti na základe dnes naštartovaného rozvoja to fungovať nebude, no riešenie treba dnes a jadrová energetika tu je, z pár rokov tu budú SMR postavené na existujúcich technológiach, treba len kapitál. OZE spoliehajú na dnes neexistujúce technológie účinných článkov a batérií s malou uhlíkovou stopou.

Jan Veselý
9. červenec 2020, 14:33

Li-ion článek si normálně koupíte v obchodě, prodávají se někdy od roku 1991. U nich je "jen" potřeba pořádně rozjet průmyslovou produkci.

Vy se ovšem odvoláváte na neexistující SMR.

Milan Vaněček
9. červenec 2020, 14:47

Samueli, je vidět že o té věci málo víte. 2/3 z panelu je sklo (kvalitnější než to na pivních lahvích), to umíme recyklovat výborně. Hliník z rámu též. A třetí nejdůležitější část je křemík, ten se samozřejmě vyplatí recyklovat. Atd, atd.

Žijeme v reálném světě, víme co se ve světě umí stále levněji, v průmyslovém měřítku.... Rozhodně to nejsou JE.

Petr Poruban
9. červenec 2020, 18:39

To by se ta recyklovatelnost musela vyplatit.

Důsledně recyklovat panel by mohlo v tom případě znamenat zmařit značnou část jím vyrobené energie.

V Austrálii končí panely na skládkách a v lepším případě si z nich někdo udělá pracovní stůl. Viz např. zde:

www.abc.net.au/news/2019-07-23/solar-power-waste-landfill-environmental-impact/11336162

Milan
9. červenec 2020, 13:29

Typicky ideologicky pokřivený názor. Co tak začít používat OZE až bude vyřešena akumulace energie? OZE se nikdy neobejdou bez něčeho co je nezávislé na počasí, JE je jedna z možností a vy to šmahem odsuzujete.

Milan Vaněček
9. červenec 2020, 13:46

Pro OZE (FVE, VtE) stačí doplňková pružná výroba, třeba z plynu či vody. Ale protože průmyslově se rozvíjející elektromobilita (nejdůležitější věc pro snížení spotřeby fosilního paliva-benzinu a nafta) vyžaduje a umožńuje stále levnější a masovouakumulaci energie, je i akumulace důležitá.

Jestli jste to nezaznamenal, průmysl Li baterií je třeba v Korei, Japonsku a Číně významnější než jejich průmysl jaderný (v zisku, v obratu, v zaměstnanosti). Cena baterií neustále klesá, výroba exponenciálně roste...

Milan
9. červenec 2020, 14:07

Jak chcete zazálohovat v baterkách např. 14 denní spotřebu v zimě? Baterie jsou fajn, ale jen na krátkodobou a drahou zálohu.

St
10. červenec 2020, 07:58

Pane Vaněček, proč pan Milan chce tu zálohu v zimě? Třeba proto, že muže být pod mrakem sněžit a pokud bychom měli převážnou část výroby EE z FVE, tak jsme nahraní. Budeme muset něčím svítit, topit, o výrobě ani nemluvě. Nebo když udeří kruté mrazy, tak místo uhelných prázdnin budou solární?

Carlos
14. červenec 2020, 20:38

St,

vymýšlet čtrnáctidenní zálohu v baterkách je chujovina na entou. Na to jsou už jiné technologie a hlavně to není třeba řešit tak do roku 2050-60. Na 14 dní tu jsou zcela jiné kandidátské technologie a projekty. Syntetická paliva, tepelná akumulace, Lipno - Aschach.

Jan Veselý
9. červenec 2020, 14:14

A proč trváte na "zálohování 14-denní spotřeby v zimě"?

Vladimír Šťastný
9. červenec 2020, 12:51

A JRC je asi taková nějaké organizace EU jako ECDC, která měla varovat před pandemií koronaviru a navrhovat opatření, ale nedělala nic a EU tvrdila, "že nemá žádné nástroje..."

https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_cs

energetik
9. červenec 2020, 14:30

Hlavně aby v tom projektu nezapomněli na toxické jaderné emise a také i na ty netoxické emise CO2 z teplé zálohy která musí běžet kvůli těmto centralizovaným a tedy méně spolehlivým a nepředvidatelným zdrojům.

Láďa
9. červenec 2020, 14:40

A které to jsou ty toxické jaderné emise energetiku?

Milan Vaněček
9. červenec 2020, 14:49

Ve Fukušimě a v každém meziskladu vyhořelého paliva u JE Vám to řeknou a ukáží.

Láďa
9. červenec 2020, 16:46

Vyhořelé palivo ve skladu produkuje emise nebo snad samo je emise? Ve Fukušimě největší škody nenapáchaly emise ale zbytečná umělá panika.

Bizon
10. červenec 2020, 18:45

V průměrné vyspělé zemi s JE to bývá kolem 50:50 pro odpad z elektráten:zdravotnictví+průmysl.

Zrovna rentgen teda radioaktivní odpad nedělá, i když vlnová délka silného rentgenu je shodná se slabsím gama-zářením. Naprosto ale souhlasím že v některých kruzích je jádro prostě fuj, protože proto. Není to vidět, nerozumíme tomu, odsoudíme to... Přitom i se všema nehodama je jádro ve většině parametrů nejbezpečnější zdroj.

Beru že JE jsou drahé, ale dá se to přežít. Taky beru že není optimální vypařovat 2GW tepla a páry do atmosféry na 1 GW elektrického výkonu.. Ale nějaký podíl elektrického mixu si snad zaslouží, je to perfektní base-load zdroj a v nouzi umí i load-following.

St
10. červenec 2020, 19:39

Děkuji pane Bizone za upřesnění. Také nemám radost z toho, že v JE vzniká spousta odpadního tepla. Trhá mi srdce, že jsou tam obrovské chladicí věže, že se to teplá nedá využívat k vytápění. Ale už jsou skleníky a třeba někoho napadne vybudovat u JE aquaparky, což by byla skvělá reklama a PR pro JE. Pokud by vstupné bylo dostatečně nízko.Ideálně zdarma, to by pak JE patřili mezi lidmi k tem nejoblíbenějším elektrárnám :-)

St
9. červenec 2020, 20:24

Přesně tak. Mnohem více radioaktivního odpadu vznikne z rentgenů než z JE. Ale to někomu prostě nevymyslíte. Jednou je JE fuj a přes to pro některé nejede vlak.

Richard Vacek
9. červenec 2020, 14:53

Jaderná energetika je největším problémem pro ty, kteří bojují proti CO2. Obvykle se u nich boj proti CO2 pojí s bojem proti jádru, které je přitom jediné schopné zajistit dostek energie za omezení produkce CO2.

Bizon
10. červenec 2020, 18:33

Přesně tak! Kdyby Němcům opravdu šlo o CO2, tak už mohli dávno mít jeho emise minimální! Místo toho podlehli iracionálnímu strachu. Kdyby místo jaderných elektráren odstavovali uhelné, ušetřili by prokazatelně nejvíc mrtvých a nemocných lidí. I jaderné emise vypuštěné do vzduchu jsou z uhelných elektráren řádově vyšší než z JE!!

St
9. červenec 2020, 20:22

Tak doufám, že ta komise bude mít rozum a uzná JE za bezemisní. Což je fakt se kterým nikdo nic nenadělá. Co se týče obav z odpadu, tak je ho tak málo a navíc se dá velice snadno a relativně levně skladovat s vyhlídnou na jeho možnou další recyklaci. Ať se to někomu líbí nebo ne, tak si JE zaslouží naši pozornost i podporu jako bezemisní a stabilní zdroj EE za rozumnou cenu.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se