Domů
Legislativa EU
Čtvrtá fáze EU ETS a možnosti financování nízkouhlíkových investic

Čtvrtá fáze EU ETS a možnosti financování nízkouhlíkových investic

Ve čtvrtek 21. března se na půdě společnosti ČEZ konal workshop cílený na vysvětlení fungování mechanismů financování nízkouhlíkových investic pro čtvrté obchodovací období Evropského systému obchodování s povolenkami EU ETS. Akci společně s ČEZem organizoval bruselský think tank ERCST (European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition).

Zástupci ERCST zprvu shrnuli, že existující mechanismy určené pro financování inovací prováděných jednotlivými provozovateli v systému EU ETS – tzv. solidarita a derogace podle čl. 10c směrnice o EU ETS, budou moci být využity i v dalším obchodovacím období, které nastává k 1. lednu 2021.

K těmto přibydou od roku 2021 dva další mechanismy, které mají podobu specializovaných fondů – Modernizační a Inovační fond. Česká republika díky svému relativně nižšímu HDP v rámci Evropské unie může využít všechny tyto mechanismy. Obecně ale platí, že všechny mechanismy státy zavádět nemusí.

Jednotlivé členské státy mají možnost si množství povolenek, které mohou v rámci jednoho z mechanismů využít na investice, převést do mechanismu jiného.  Ač pro tyto „přelivy“ platí určitá pravidla, je vnitrostátní zavedení mechanismů veskrze v dikci jednotlivých států.

ČR nespíš derogace již nevyužije, povolenky zdarma ale dál budou

Podle poslední verze české novely zákona o emisních povolenkách, který nyní směřuje do vlády, již Česká republika nebude vydávat povolenky výměnou za investice – nevyužije tak článku 10c směrnice, který zavádí tyto tzv. derogace.

O povolenky ale Česko ani provozovatelé provádějící investice nepřijdou. Tyto budou totiž převedeny do tzv. Modernizačního fondu, který poskytne větší flexibilitu při udílení podpory a prostředky z něj budou moci být poskytnuty širšímu poli příjemců.

Modernizační fond bude primárně financovat investice do obnovitelných zdrojů. Zdroj: www.siemens.com/press

Modernizační fond v sobě bude obsahovat nejen prostředky z derogačních povolenek, jak je uvedeno výše, ale i velké množství prostředků poskytnutých ČR v rámci samotného Modernizačního fondu (pro Českou republiku je při ceně 20 eur za povolenku odhadována hodnota prostředků z tohoto fondu, bez povolenek dle čl. 10c, na 984 milionů eur pro čtvrté obchodovací období, při ceně 35 eur půjde o 1722 milionů eur). Podmínkou pro získání prostředků z Modernizačního fondu bude to, aby investice nebyla žádným způsobem použita na využití pevných fosilních paliv.

Solidarita zůstává a Investiční fond nahradí NER 300

Povolenky v rámci tzv. solidarity zvyšují množství povolenek, které státy s nižším HDP v EU mohou vydražit. České republice budou tyto i v dalším obchodovacím období uděleny, menší část z nich bude přitom rovněž převedena do Modernizačního fondu (ten tedy bude reálně obsahovat větší množství prostředků než výše zmíněných 984 milionů eur).

Inovační fond se snaží o nahrazení ne příliš dobře fungujícího programu NER 300. Čerpání prostředků z tohoto programu bylo poměrně problematické a geograficky nespravedlivé. Inovační fond proto poskytne prostředky geograficky proporčně, podpora bude moci pokrýt až 60 % způsobilých nákladů a to i provozních. Evropská komise skrze tento fond slibuje lepší podporu inovativních nízkouhlíkových technologií a procesů. V současnosti je očekáváno, že Inovační fond by měl, při ceně 20 eur za povolenku, dosahovat minimální hodnoty 9 miliard euro.

Komentáře

(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
info@oenergetice.cz
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.