Domů
Legislativa EU
Čtvrtá fáze EU ETS a možnosti financování nízkouhlíkových investic

Čtvrtá fáze EU ETS a možnosti financování nízkouhlíkových investic

Ve čtvrtek 21. března se na půdě společnosti ČEZ konal workshop cílený na vysvětlení fungování mechanismů financování nízkouhlíkových investic pro čtvrté obchodovací období Evropského systému obchodování s povolenkami EU ETS. Akci společně s ČEZem organizoval bruselský think tank ERCST (European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition).

Zástupci ERCST zprvu shrnuli, že existující mechanismy určené pro financování inovací prováděných jednotlivými provozovateli v systému EU ETS – tzv. solidarita a derogace podle čl. 10c směrnice o EU ETS, budou moci být využity i v dalším obchodovacím období, které nastává k 1. lednu 2021.

K těmto přibydou od roku 2021 dva další mechanismy, které mají podobu specializovaných fondů – Modernizační a Inovační fond. Česká republika díky svému relativně nižšímu HDP v rámci Evropské unie může využít všechny tyto mechanismy. Obecně ale platí, že všechny mechanismy státy zavádět nemusí.

Jednotlivé členské státy mají možnost si množství povolenek, které mohou v rámci jednoho z mechanismů využít na investice, převést do mechanismu jiného.  Ač pro tyto „přelivy“ platí určitá pravidla, je vnitrostátní zavedení mechanismů veskrze v dikci jednotlivých států.

ČR nespíš derogace již nevyužije, povolenky zdarma ale dál budou

Podle poslední verze české novely zákona o emisních povolenkách, který nyní směřuje do vlády, již Česká republika nebude vydávat povolenky výměnou za investice – nevyužije tak článku 10c směrnice, který zavádí tyto tzv. derogace.

O povolenky ale Česko ani provozovatelé provádějící investice nepřijdou. Tyto budou totiž převedeny do tzv. Modernizačního fondu, který poskytne větší flexibilitu při udílení podpory a prostředky z něj budou moci být poskytnuty širšímu poli příjemců.

Modernizační fond bude primárně financovat investice do obnovitelných zdrojů. Zdroj: www.siemens.com/press

Modernizační fond v sobě bude obsahovat nejen prostředky z derogačních povolenek, jak je uvedeno výše, ale i velké množství prostředků poskytnutých ČR v rámci samotného Modernizačního fondu (pro Českou republiku je při ceně 20 eur za povolenku odhadována hodnota prostředků z tohoto fondu, bez povolenek dle čl. 10c, na 984 milionů eur pro čtvrté obchodovací období, při ceně 35 eur půjde o 1722 milionů eur). Podmínkou pro získání prostředků z Modernizačního fondu bude to, aby investice nebyla žádným způsobem použita na využití pevných fosilních paliv.

Solidarita zůstává a Investiční fond nahradí NER 300

Povolenky v rámci tzv. solidarity zvyšují množství povolenek, které státy s nižším HDP v EU mohou vydražit. České republice budou tyto i v dalším obchodovacím období uděleny, menší část z nich bude přitom rovněž převedena do Modernizačního fondu (ten tedy bude reálně obsahovat větší množství prostředků než výše zmíněných 984 milionů eur).

Inovační fond se snaží o nahrazení ne příliš dobře fungujícího programu NER 300. Čerpání prostředků z tohoto programu bylo poměrně problematické a geograficky nespravedlivé. Inovační fond proto poskytne prostředky geograficky proporčně, podpora bude moci pokrýt až 60 % způsobilých nákladů a to i provozních. Evropská komise skrze tento fond slibuje lepší podporu inovativních nízkouhlíkových technologií a procesů. V současnosti je očekáváno, že Inovační fond by měl, při ceně 20 eur za povolenku, dosahovat minimální hodnoty 9 miliard euro.

Komentáře

(0)

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.