Evropská komise připravuje zimní energetický balíček, včetně metodiky pro kapacitní mechanismy

DomůElektřinaEvropská komise připravuje zimní energetický balíček, včetně metodiky pro kapacitní mechanismy

Evropská komise plánuje do konce tohoto měsíce představit tzv. „zimní balíček“. Ten bude obsahovat osm legislativních návrhů pro změny v energetických legislativách a směrnicích. V plánu je zrušení cenových stropů pro silovou elektřinu na velkoobchodních trzích a regulované ceny silové elektřiny na maloobchodních trzích. Dalším z bodů je jednotná metodika výpočtu potřeby kapacitních mechanismů.

„Chceme dát šanci modelu ‚Energy-only market‘, kdy jsou ceny tvořeny výhradně trhem a nikoli státními zásahy. Proto zrušíme veškeré cenové stropy. Chceme trh, na kterém mohou nastat cenové špičky v případě vysoké poptávky a nízké nabídky,“ prohlásil ředitel Evropské komise pro vnitřní trh s energií, Klaus-Dieter Borchardt.

Zpráva o evropském energetickém trhu v roce 2015 publikovaná ve středu Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a Sdružením evropských energetických regulátorů CEER přišla se zjištěním, že špičky ve velkoobchodní ceně elektřiny se stávají čím dál tím méně časté v zemích Evropské unie, jako jsou například Německo nebo Nizozemsko.

Důvodem je přebytek dostupného výkonu v soustavách zmiňovaných zemí. V zemích, které nedisponují takovými nadbytky instalovaného výkonu, jako je například Belgie, je podle zprávy možné cenové špičky stále pozorovat.

Logo Agentury ACER. Zdroj: ACER

Výpočet potřeby kapacitních mechanismů

V rámci „zimního balíčku“ chystá Komise rovněž návrh právního rámce pro kapacitní mechanismy. Borchardt zpochybnil velikost výkonu v kapacitních mechanismech, kdy v některých případech 2-3krát přesahují standardní výrobní přiměřenost.

V rámci plánovaných návrhů EK by přiměřenost dostupného výkonu v soustavě musela být počítána na základě společné evropské metodiky a na regionální úrovni. Borchard to označil za velký krok kupředu a dodal, že by tento princip fungoval jako „první filtr“ pro posouzení potřeby kapacitních mechanismů

Konec regulace silovky v rámci maloobchodních cen

Elektrické vedení. Zdroj: ČEPS

Evropská komise také navrhuje zrušení regulace maloobchodních cen silové elektřiny a snaží se tak tlačit na vlády, aby zvážily alternativní způsoby ochrany zranitelných zákazníků, například prostřednictvím nástrojů sociální péče, řekl Borchardt.

Zpráva ACER a CEER zjistila, že regulované ceny silové elektřiny jsou stále hlavní překážkou konkurence v maloobchodním odvětví energetiky. Bylo zjištěno, že 12 zemí EU provádí regulaci maloobchodní ceny silové elektřiny pro domácnosti a devět ji v roce 2015 provádělo pro průmysl.

Obsah balíčku

Zimní balíček“ Evropské komise bude podle Borchardta zahrnovat následujících 8 legislativních návrhů:

  1. Aktualizovaná směrnice o energetické účinnosti
  2. Aktualizovaný směrnice o energii z obnovitelných zdrojů
  3. Aktualizovaná směrnice o vnitřním trhu s elektřinou
  4. Aktualizovaný nařízení o přeshraničním obchodování s elektřinou
  5. Aktualizované nařízení zřizující ACER
  6. Aktualizovaná směrnice o biopalivech
  7. Nové nařízení o řízení všech energetických politik EU
  8. Nové nařízení o energetické bezpečnosti dodávek

Evropská komise si klade za cíl mít výše zmíněné návrhy hotové 30. listopadu, podle Borchardta se dá očekávat zpoždění do následujícího týdne.