EU přijala nová pravidla pro schvalování mezinárodních energetických dohod

DomůEvropská UnieEU přijala nová pravidla pro schvalování mezinárodních energetických dohod

Evropský parlament a Rada Evropské unie přijaly nová pravidla pro zvýšení transparentnosti a dodržování evropských legislativních pravidel ohledně mezinárodních dohod (Intergovernmental agreements IGAs) v oblasti energetiky, které členské státy podepíší s nečlenskými státy EU.

Evropská komise tuto informaci zveřejnila na svých stránkách. Došlo tedy k tomu, že EU bude mít více pravomocí kontrolovat energetické smlouvy. K dohodě dospěli zástupci členských států již v prosinci. Nová pravidla vycházejí z návrhu, který předložila Evropská komise v únoru loňského roku.

Pravidla pro mezinárodní dohody v oblasti energetiky byly poprvé zavedeny v roce 2012. Od té doby je na členské státy kladen požadavek dodat takovéto smlouvy k přezkoumání komisi poté, co je smlouva podepsána. Komise následně zkontroluje, zda je smlouva v souladu s platnou legislativou EU. Nicméně nynější stav je velmi nevyhovující – jak je smlouva jednou podepsána, tak ji z právních a politických důvodů nelze změnit. A to i přesto, že nemusí být v souladu s platnou legislativou.

Nutná kontrola před podpisem

Aby se zamezilo těmto problémům, tak parlament a rada nyní rozhodly, že tyto smlouvy v oblasti plynárenství a ropy musí být dodány ke kontrole Evropské komisi před jejich podpisem. V oblasti elektroenergetiky zůstávají pravidla stejná jako doteď. Tedy IGA musí být komisi doručena, nicméně stačí až po podpisu smlouvy.

V návrhu bylo definováno, že komise musí do 6 týdnů provést ex ante posouzení návrhu a informovat stát o možných pochybnostech. Do 12 týdnů od oznámení musí komise informovat stát o svém stanovisku. Do doby vyjádření komise o pochybnostech a jejím stanovisku nesmí členský stát dohodu uzavřít, či provést změnu stávající smlouvy. Toto prodlouží proces schvalování nových dohod a zvýší byrokratickou zátěž.

Nová pravidla jsou v souladu se strategií Energetické unie, jejímž cílem je více integrovaný energetický trh a lepší fungování vnitřního trhu, což má zajistit vyšší bezpečnost dodávek.