Domů
Trh s elektřinou
Evropská komise po hloubkovém šetření znovu schválila britský kapacitní trh

Evropská komise po hloubkovém šetření znovu schválila britský kapacitní trh

Evropská komise schválila po provedení hloubkového šetření pravidla pro britský kapacitní trh, který Spojené království zavedlo v roce 2014, aby zajistilo bezpečnost dodávek elektřiny. Británie byla nucena v listopadu 2018 zastavit fungování svého kapacitního trhu kvůli podezření ze zvýhodňování elektráren spalujících fosilní paliva.

Evropská komise schválila pravidla pro britský kapacitní trh v červenci 2014. V listopadu loňského roku nicméně Evropský soudní dvůr zrušil rozhodnutí Komise a doporučil Evropské komisi zahájení hloubkového šetření ohledně jistých parametrů britského kapacitního trhu.

„Tyto parametry souvisely konkrétně s účastí spotřebitelů elektřiny, kteří nabízejí snížení své spotřeby v době nedostatečných dodávek elektřiny (poskytovatelé takzvané odezvy strany spotřeby), na kapacitním trhu,“ vysvětlila Evropská komise v tiskové zprávě.

Evropská komise tak v únoru 2019 zahájila požadované hloubkové šetření, v rámci kterého obdržela doporučení a komentáře podané 35 zainteresovanými subjekty. Mezi těmito subjekty byli výrobci elektřiny, provozovatelé přeshraničních vedení, poskytovatelé odezvy strany spotřeby, asociace obchodníků, nevládní organizace i provozovatelé sítí.

„Šetření Komise potvrdilo, že britský kapacitní trh pokrývající období 2014-2024 vyhovuje pravidlům EU pro státní podporu, konkrétně Pokynům pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014-2020. Šetření dále prokázalo, že toto schéma je nezbytné pro zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny ve Velké Británii, je ve shodě s cíli EU v oblasti energetické politiky a nenarušuje hospodářskou soutěž na jednotném trhu,“ uvedla Komise.

Komise dodala, že nenalezla žádný důkaz poukazující na to, že by poskytovatelé odezvy strany spotřeby či jakékoliv jiné technologie byly na britském kapacitním trhu znevýhodněni.

Britský kapacitní trh má za cíl zajistit bezpečnost dodávek elektřiny při očekávaném růstu spotřeby elektřiny a současném hrozícím uzavírání velkého množství výrobních kapacit. Úspěšní poskytovatelé spolehlivého výkonu získají v kapacitních aukcích smlouvu na období až 15 let, na základě které pobírají takzvané kapacitní platby. Tito poskytovatelé jsou následně povinni poskytnout nasmlouvaný výkon v okamžiku potřeby, v opačném případě čelí sankcím.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se