Nový rozpočet EU přidělí více peněz na budování infrastruktury k propojení Evropy

DomůEvropská UnieNový rozpočet EU přidělí více peněz na budování infrastruktury k propojení Evropy

V rámci projednávání nového rozpočtu EU na období 2021-2027 navrhuje Evropská komise prodloužit projekt Connecting Europe Facility na propojení Evropy v oblasti dopravy, energetiky a IT a alokovat na tento program 42,3 mld.€ (cca 1 bilion korun).

Program CEF (Connecting Europe Facility) funguje už v období 2014-2020. Na příští období se počítá s navýšením jeho rozpočtu o 47 %. Zároveň EU chce, aby 60 % alokovaných prostředků bylo využito na projekty s pozitivním environmentálním dopadem, tak aby byla naplňována Pařížská dohoda.

„Tento návrh vybuduje infrastrukturu potřebnou pro přechod na čistou energii a pomůže nám k dosažení ambiciózních cílů nastavených pro rok 2030 v oblasti energetiky a klimatu. Program také pomůže dokončit strategické projekty, jako je například synchronizace Pobaltí s evropskou elektrizační sítí, což je klíčovým cílem Energetické unie.“ Miguel Caňete, eurokomisař pro klima a energetiku

Peníze mají být rozděleny do následujících kategorií:

  • Doprava

Největší objem peněz, 30 mld. €, je určen na projekty, které mají rozvíjet bezpečnou, udržitelnou a inteligentní dopravu. Má například přispět k dekarbonizaci dopravy podporou ekologické dopravy, jako je například železniční doprava, a rozvojem nabíjecí infrastruktury pro rozvíjející se trh s elektromobily.

  • Energetika

Téměř 9 mld.€ obdrží projekty v oblasti energetiky. Tyto projekty mají udržet EU mezi světovou špičkou na poli energetické transformace a v oblasti OZE. Část prostředků bude věnována přeshraniční spolupráci v oblasti energetiky, která má posílit možnost integrace OZE. Další část bude věnována na budování transevropské síťové struktury.

  • IT

Nejmenší částka, 3 mld. €, bude určena na založení a fungování takzvaného jednotného digitálního trhu. Digitalizace evropského průmyslu a jeho modernizace záleží často na dostupném a spolehlivém připojení k sítím.

Štítky: EUInvesticeCEF