Domů
Úřady a instituce
IEA: Do roku 2050 může být sever Evropy uhlíkově neutrální

IEA: Do roku 2050 může být sever Evropy uhlíkově neutrální

Severské země Evropy mají výborné předpoklady být uhlíkově neutrální do roku 2050. Podle nové zprávy Mezinárodní energetické agentury a výzkumníků ze severní Evropy, může pro dosažení redukčního cíle pomoci hlubší regionální spolupráce. Spolu se zaměřením na sektor dopravy a průmysl by tak mohla být severní Evropa jednou z prvních uhlíkově neutrálních oblastí ve vyspělém světě. Zpráva počítá i se zapojením technologie skladování uhlíku a kompletní transformací sektoru dopravy.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala spolu s agenturou Nordic Energy Research (NER) zprávu Nordic Energy Technology Perspectives 2016. Cílem bylo zhodnotit technický a ekonomický potenciál redukce emisí CO2 ve všech sektorexh souvisejících s energiemi. Model počítá s 85% snížením emisí do roku 2050 ve srovnání s referenčním rokem 1990. Výsledek je povzbuzující, neboť říká, že cíl je dosažitelný, a to při zvládnutelném nárůstu investic. Na vytvoření zprávy se podíleli vědečtí pracovníci všech pěti severských zemí Evropy (Island, Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko) spolu s IEA.

Offshore větrný park Lillgrund, Švédsko. Autor: axelivarsson

“Severské země jsou lídry v čisté energetice a nabízí řadu ukázkových politik a technologií, které jsou nezbytné pro dosažení globálních závazků, ke kterým se země připojily během Pařížské klimatické konference“

Fatih Birol, Výkonný ředitel IEA

Pro dosažení uhlíkově neutrálního systému bude ovšem v zemích nutné restrukturalizovat sektor dopravy, zrychlit inovace v oblasti redukce průmyslových emisí a zajistit větší flexibilitu energetického systému z důvodu zapojení velkého množství různorodých OZE.

Doprava jiná než dnes a průmysl s CCS

Podle zprávy musí největší redukce emisí proběhnout v dopravě, a to i přes její narůstající intenzitu. Dnes je již například více než pětina aut v Norsku poháněná elektřinou, ovšem k dosažení vytyčeného cíle bude třeba elektrifikovat drtivou většinu osobních automobilů. Pro dálkovou dopravu osob pak bude třeba zvýšit využívání autobusové dopravy a zaměřit se na využívání pokročilých biopaliv. V oblasti nákladní dopravy se pak počítá s výraznějším přesunem nákladů na železnici.

Nissan LEAF zapůjčený od švédské půjčovny elektromobilů MoveAbout.se, foto: Tomáš Jirka

V regionu severní Evropy se nachází i řada energeticky náročných průmyslových odvětví (např. zpracování železa a oceli), která mají zároveň vysoký podíl emisí skleníkových plynů vznikajících při procesech zpracování. Možnosti snížení emisí skrze optimalizaci procesů a vyšší energetickou účinnost spolu s využíváním OZE jsou omezené. Zpráva proto počítá i se zavedením technologie zachytávání CO2 (CCS), která by dle odhadů mohla být komerčně atraktivní během 15 – 20 let. Takto by měla být do roku 2050 zachycena až třetina průmyslových emisí CO2.

Energetika téměř uhlíkově neutrální

Severské země Evropy dnes provozují energetický systém,  který bývá často dáván za vzor. Region například již dnes produkuje 87 % elektrické energie z bezuhlíkových zdrojů a emise CO2 na jednotku vyrobené elektřiny jsou nyní na úrovni, které by mělo lidstvo dosáhnout okolo roku 2045 (pokud nemá dojít k nárůstu globální teploty o více jak 2°C).

Velký potenciál má pro oblast využití větru a vody. Větrná energie by tak do roku 2050 měla v celém regionu narůst na 30 % (v roce 2013 přitom tvořila jen 7 %) a například v Dánsku by tento podíl měl být až 70%. Ke zvládnutí integrace OZE však bude třeba dále rozvíjet flexibilitu celého systému. Počítá se například s dalším propojením zemí mezi sebou a kontinentální Evropou, využíváním skladování energie v přečerpávacích vodních elektrárnách, DSR v průmyslu a budovách, nebo vyšším zapojením kogenerace a tepelných čerpadel v systémech CZT.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se