Francouzská vláda učiní cíl být uhlíkově neutrální do konce roku 2050 právně závazným. Francouzský návrh zákona, který pravidla pro snižování emisí zakotvuje, unikl minulý týden do médií a je přijímán s velkým i menším nadšením.

Kritizován je především fakt, že vláda se rozhodla nahradit závazný cíl, kterého má být při snižování emisí dosaženo, za poněkud vágnější cíl dosažení uhlíkové neutrality, tedy stavu, kdy je saldo emisí neutrální – množství vypuštěných emisí je vyrovnáváno pohlcováním.

Nejde jen o slovíčkaření

Být mimo jiné uhlíkově neutrální do roku 2050 si Francie předsevzala již v klimatickém plánu z roku 2017. Původně ale bylo počítáno s tím, že hlavní cíl, ke kterému budou klimatická opatření směřovat, bude mít podobu numericky vyčísleného závazného cíle, který se bude vztahovat k hodnotám roku 1990.

Návrh zákona, který dostala k dispozici média, se ale nyní přiklání primárně k dosažení stavu „net zero“ – uhlíkové neutrality. Především ekologické organizace pak upozorňují na to, že nejde jen o pouhou změnu pojmosloví celkového cíle, ale že text pozměňuje samotný smysl právní úpravy a rozvolňuje ji. Dle francouzské pobočky Friends of the Earth, která draft komentovala na svém twitterovém účtu, tím francouzská vláda prakticky jen přesouvá problém k jádru a biopalivům. Striktní numerické cíle jsou přitom, dle organizace, důležité a hmatatelnější pro celkové snižování emisí.

Dle Climate Action Network France situace není takto černobílá, právní úprava dle organizace tímto neztrácí svou sílu, je ale třeba ji správně vykládat.

„Dosažení uhlíkové neutrality je nakonec ambicióznějším cílem než pouhé snižování emisí skleníkových plynů, jelikož zahrnuje i povinnost podporovat takzvané pohlcovače uhlíku“ (jako například lesy, půdu či technologie pohlcující emise CO2, pozn. redakce). „Problémem ale je, že návrh neobsahuje numerické cíle pro snižování, takže to, čeho se má nakonec vlastně dosáhnout, je velmi nejasné.“ Neil Makaroff, Climate Action Network France

Některé cíle zpřísněny, jiné rozvolněny

Ministr životního prostředí François De Rugy uvedl, že nové cíle pro Francii budou odpovídat osminásobnému snížení emisí CO2, což je v souladu se státní nízkoemisní strategií z roku 2018, která počítá se snížením emisí o 87 % oproti původním 75 %.

Návrh nové legislativy rovněž míří na 40% snížení podílu fosilních zdrojů do roku 2030 (oproti původnímu závazku 30 % jde o zvýšení) a snížení spotřeby energie o 17 % (zde naopak došlo k oslabení cíle z původních 20 %). Snížení podílu jádra ze současných 70 na 50 % bylo původně plánováno již v roce 2025, návrh datum posunuje na rok 2035.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *