Polsko plánuje státní podporu uhlí až do roku 2049

29. prosinec 2020, 16:38
DomůUhlíPolsko plánuje státní podporu uhlí až do roku 2049

Ačkoli se zástupci všech států Evropské unie, a to včetně Polska, na jednání Evropské rady shodli na navýšení cíle pro snížení emisí do roku 2030, Polsko hodlá i nadále podporovat těžbu uhlí na svém území. Jak informovat server Euractiv, polská vláda nyní usiluje o zajištění další dotační podpory pro svůj uhelný průmysl, a to až do roku 2049, kdy má Polsko naplánovaný svůj uhelný phase-out.

Polsko chce, dle současných plánů, s těžbou a využíváním uhlí pokračovat alespoň do poloviny století, což ale dle některých nesleduje cíl Unie dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

Zástupci odborových svazů a polské vlády se v září tohoto roku dohodli na záchranném plánu pro polskou těžební společnost PGG, která je největší uhelnou těžební firmou v Evropě. Cílem této dohody je zachování těžby až do roku 2049, čemuž má napomoci státní podpora na financování provozu PGG.

Polská vláda v prosinci zahájila prenotifikační jednání s Evropskou komisí, jelikož půjde o státní podporu, která podléhá jejímu schválení.

Evropská komise v současnosti pracuje na revizi své energeticko-klimatické legislativy tak, aby byla v souladu s cíli Evropské zelené dohody. V září oznámila své plány na to, jak co nejlépe sladit cíle Dohody s politikami ochrany hospodářské soutěže.

Rámec pro státní podporu má být revidován v průběhu příštího roku. Mnozí tak mají pochybnosti o možnosti schválení státní podpory ze strany Polska, které navíc v nadcházejících desetiletích bude čerpat značné prostředky z evropských fondů určených na transformaci energetiky.

Dle některých je již nyní navzdory dotacím polský sektor těžby černého uhlí trvale nerentabilní a výnosy z těžby již léta klesají. Polský nejvyšší kontrolní úřad odhaduje, že celková podpora odvětví těžby uhlí v Polsku v letech 2007–2015 činila 14,8 miliard eur. PGG pak přitom trvale vykazuje ztráty.

Zdroj úvodního obrázku: Ende Gelände, Wikimedia Commons