Infografika: Elektromobilita v Evropské unii a srovnání s Českou republikou

DomůČistá mobilitaInfografika: Elektromobilita v Evropské unii a srovnání s Českou republikou

Elektrifikace dopravy je jednou z oblastí energetiky, na kterou je upírána čím dál větší pozornost. Podle statistik zveřejňovaných na webu EAFO (European Alternative Fuels Observatory) jezdilo v červnu 2017 po silnicích v Evropské unii již více než 550 000 elektromobilů a plug-in hybridů. S rostoucím počtem automobilů do zásuvky na silnicích roste také počet dobíjecích míst, podle EAFO jich v EU bylo v polovině letošního roku v provozu 100 860, z čehož více než 10 % tvořily rychlodobíjecí místa s výkonem nad 22 kW. Kdo patří mezi evropské lídry v elektromobilitě, jakým tempem roste počet dobíjecích míst a jaký je předpokládaný vývoj spotřeby elektřiny v oblasti elektromobility? Odpovědi na tyto otázky nabízí naše nová infografika.

Absolutním lídrem z pohledu celkového počtu elektromobilů a plug-in hybridů v EU je Nizozemsko, ve kterém je zároveň provozováno nejvíc dobíjecích míst. V polovině letošního roku jezdilo podle EAFO v Nizozemsku zhruba 16 tisíc elektromobilů (BEV – Battery Electric Vehicle) a 98 tisíc plug-in hybridů (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Majitelé automobilů do zásuvky (PEV – Plug-in Electric Vehicle) si svá vozidla mohli dobít z téměř 30 tisíc dobíjecích míst (29 308 míst s výkonem do 22 kW a 680 míst s výkonem vyšším než 22 kW).

Na obrázku níže je zobrazeno sedm států Evropské unie s nejvyšším počtem elektromobilů a plug-in hybridů společně s počtem dobíjecích míst s rozdělením do 22 kW a nad 22 kW. Kromě již zmíněného Nizozemska se mezi těmito státy nachází také Spojené království (celkem 111 tisíc vozů), Francie (celkem 101 tisíc vozů), Německo (celkem 92 tisíc vozů), Švédsko (celkem 37 000 vozů), Belgie (celkem 24 tisíc vozů) a Rakousko (celkem 14 tisíc vozů). Pro srovnání je na mapě uveden počet elektromobilů, plug-in hybridů a dobíjecích míst v České republice.

Kromě počtu automobilů do zásuvky je u každé země uveden také podíl těchto vozů na celkových prodejích automobilů v dané zemi v letošním roce.

TOP 7 států z pohledu celkového počtu elektromobilů a plug-in hybridů v EU a srovnání s ČR.

Na následujícím obrázku je zachycen vývoj počtu nových registrací elektromobilů a plug-in hybridů v EU a dobíjecích míst v EU společně s Norskem, Švýcarskem, Islandem a Tureckem. Z čísel týkajících se nových registrací je patrná pokračující preference plug-in hybridů před elektromobily a zároveň rostoucí trend celkového počtu nových registrací. Pro rok 2017 jsou uvedeny hodnoty za prvních šest měsíců.

Nové registrace elektromobilů v EU a počet dobíjeích míst v Evropě.

Nárůst spotřeby elektřiny až o 830 TWh do roku 2050

Hodně diskutovaným tématem v souvislosti s rozvojem elektromobility je nárůst spotřeby elektřiny vyvolaný dobíjením elektromobilů. Německý institut Energy Brainpool ve svém nejnovějším energetickém výhledu EU Energy Outlook 2050 odhaduje v případě 100% přechodu sektoru soukromé dopravy na elektromobily nárůst spotřeby elektřiny v EU o přibližně 830 TWh do roku 2050. Pro srovnání, v roce 2015 bylo v EU vyrobeno celkem 3 234 TWh elektřiny.

Země, u kterých Energy Brainpool předpokládá v roce 2050 nejvyšší spotřebu elektřiny v oblasti elektromobility, jsou uvedeny na následujícím obrázku. Pro srovnání je zde opět zachycen také očekávaný vývoj v této oblasti v České republice.

Předpokládaný vývoj spotřeby elektřiny v oblasti elektromobility podle Energy Brainpool.

Celá infografika na téma Elektromobilita v EU je ke stažení zde.