Domů
Čistá mobilita
EU stanovila ambiciózní cíle pro nízkoemisní autobusy a užitková vozidla
Elektrobus společnosti ebusco provozovaný v Mnichově. Zdroj: MVG
Elektrobus společnosti ebusco provozovaný v Mnichově. Zdroj: MVG

EU stanovila ambiciózní cíle pro nízkoemisní autobusy a užitková vozidla

Rada Evropské unie ve čtvrtek potvrdila ambiciózní cíle pro nízkoemisní veřejnou dopravu a užitková vozidla. Členské země EU tak budou nuceny využívat více alternativně poháněných autobusů, lehkých užitkových vozidel a nákladních automobilů, včetně vozidel na elektřinu, vodík a LNG.

Rada EU ve čtvrtek přijala závazné cíle pro podíl vozidel s nulovými a nízkými emisemi při zadávání veřejných zakázek v členských zemích EU. Pravidla jsou součástí širšího úsilí EU o snížení emisí z dopravy a odklonu od využívání fosilních paliv. Stanovují závazné cíle při zadávání veřejných zakázek na vnitrostátní úrovni pro nízkoemisní osobní užitkové automobily, dodávky, nákladní vozidla a autobusy.

„Nová pravidla zvýší tržní jistotu, podnítí inovace a podpoří globální konkurenceschopnost evropského průmyslu. Čistá vozidla budou hrát klíčovou úlohu při snižování emisí skleníkových plynů a emisí látek znečišťujících ovzduší, a přispějí tak k tomu, aby EU splnila své závazky vyplývající z Pařížské dohody,“ uvádí tisková zpráva rady EU.

Stanoveny jsou závazné cíle pro období do roku 2025 a do roku 2030. Cíle jsou pro každou zemi stanoveny v závislosti na počtu obyvatel a HDP a pohybují se mezi 24 % a 45 % v roce 2025 a 33 % a 65 % v roce 2030. Původní návrhy Evropské komise z listopadu 2017 byly ještě o něco ambicióznější, když stanovovaly rozpětí 29-50 % do roku 2025 a 43-75 % do roku 2030.

Znění zároveň stanovuje dílčí cíle pro autobusy s nulovými emisemi, například v Německu a ve Švédsku by měla do roku 2025 téměř čtvrtina nových veřejných autobusů mít nulové emise, v ČR pětina.

„V sázce je mnoho: vzduch, který dýcháme, změna klimatu a konkurenceschopnost našeho průmyslu. Podpora čistých vozidel při zadávání veřejných zakázek je jednou z mnoha politických iniciativ, které by nás měly dovést k našemu cíli: stát se světovým lídrem v dekarbonizaci,“ uvedl Răzvan Cuc, rumunský ministr dopravy a předseda Rady EU.

Cíle pro nová nízkouhlíková vozidla ve veřejném sektoru, jako jsou například nákladní vozy na sběr odpadu, se v roce 2025 pohybují v rozmezí 6-10 % nových nákladních vozidel do roku 2025 a 7-15 % do roku 2030, pro ČR platí cíl 9, resp. 11 %. U nových užitkových automobilů a dodávek se tyto cíle pohybují v rozmezí 17,6-38,5 % podílu vozidel s emisemi nepřesahujícími 50 g CO2/km do roku 2025 a do roku 2030 s nulovými emisemi. Pro ČR je tento cíl stanoven ve výši 29,7 %.

Nová směrnice aktualizuje směrnici EU o čistých vozidlech z roku 2009 a byla schváleny Evropským parlamentem v dubnu. Stane se závaznou 20 dnů po jejím zveřejnění v Úředním věstníku EU, ke kterému by mělo dojít v následujících týdnech.

Vlády jednotlivých států musejí uplatit nová pravidla do dvou let, tedy okolo poloviny roku 2021, a předložit první zprávu o pokroku v této oblasti Evropské komisi do 18. dubna 2026.

Úvodní fotografie: Elektrobus společnosti ebusco provozovaný v Mnichově. Zdroj: MVG

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se