Nové složení Evropského parlamentu napovídá, jaká bude budoucnost klimaticko-energetických politik EU