Animovaná rodinka Simpsonových je s námi již více než 28 let a po tu dobu je mimo jiné neodmyslitelně spjata s jadernou energetikou. Homer Simpson, ústřední postava seriálu, „pracuje“ většinu času jako „bezpečnostní technik“ v místní jaderné elektrárně, kterou vlastní pan Burns. Zaměstnanec to však není příliš vzorný a mnoha skutečným operátorům se orosí čelo, když jsou někdy přirovnáni právě k Homerovi. Pojďme si v tomto odlehčeném článku říci, v čem se provoz ve skutečné jaderné elektrárně liší od toho v seriálu.

1. Bezpečnostní technik = operátor

Pozice Homera Simpsona by se dala asi nejlépe přirovnat k funkci operátora, který řídí provoz jaderného bloku. Ve většině případů se zaměstnanec H. nachází na „dozorně“ sám a dohlíží na bezpečný provoz reaktoru. Ve skutečnosti se na blokové dozorně reaktorového bloku nachází alespoň 3 pracovníci (operátor sekundárního okruhu, operátor primárního okruhu-reaktoru a vedoucí reaktorového bloku), kteří za provozu reaktoru nesmí opustit pracoviště. Kvůli rostoucí administrativní zátěži se na novějších blocích počítá se čtvrtou pracovní pozicí, Vedoucí blokové dozorny.

Operátoři jaderných elektráren jsou pečlivě vybraní odborníci, kteří pravidelně skládají opakovací zkoušky a psychologické testy. Příprava operátora sekundárního okruhu trvá zhruba 2,5 roku. Zdroj: 20th Century Fox

2. Jaderná elektrárna je velmi dobře udržována

Springfieldská jaderná elektrárna je pro své okolí značným bezpečnostním rizikem. Často znějí varovné sirény, díra v chladící věži utěsněná žvýkačkou, z trubek po celé elektrárně kape zelená radioaktivní tekutina a kontroly ze strany státního jaderného dozoru se v lepším případě řeší úplatky.

Bloková dozorna JE Dukovany. Zdroj: ČEZ

Pochopitelně to tak ve skutečnosti není. Jaderná elektrárna je jeden z nejpřísněji hlídaných provozů na světě a pro své okolí nepředstavuje riziko. Vše podléhá přísným provozním a bezpečnostním předpisům a na jejich dodržování dohlíží zástupci státního dozoru i mezinárodních nezávislých institucí. Například lokalitní inspektoři ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se nacházejí přímo na elektrárně.

3. Palivová tyč se nepoužívá jako těžítko

Pochopitelně. Vysoce radioaktivní materiál, jako uranové palivo se jako těžítko nehodí. Na rozdíl od seriálu ani nesvítí viditelným světlem, takže by nepůsobilo tak impozantně. Nejvíce radioaktivním materiálem na celé jaderné elektrárně je použité jaderné palivo po vyjmutí z reaktoru. Uranové peletky jsou hermeticky uzavřeny v palivových proutcích, které jsou spojeny do palivových kazet/souborů. Veškerá manipulace s palivovými soubory probíhá pomocí dálkově řízeného zavážecího stroje, navíc pod vodou, která funguje jako stínění.

Plutonium jako těžítko? No to je ovšem chyba! Zdroj: 20th Century Fox

4. Komerčně využívané jaderné palivo není tekuté

Palivová peleta
Palivová peleta

Jak již bylo zmíněno výše, jaderné palivo používané ve většině současných energetických reaktorech je pevné. Uranové peletky jsou buď ve formě keramické nebo kovové matrice (u nás pouze keramické UO2), která dokáže odolávat teplotám i více než 1600 °C. V průběhu provozu reaktoru se skupenství paliva nemění a nanejvýš může docházet k popraskání peletky z důvodu materiálového pnutí. Jedná se však o předpokládaný efekt, který nemá vliv na vlastnosti paliva.

Jaderné palivo za normálního stavu nesvítí. Při aktivaci paliva je však možné pod vodou vidět tzv. Čerenkovovo záření; Autor: Rob Custodio (Flickr)

5. Radioaktivní materiály jsou bezpečně skladovány

Po ukončení palivové kampaně (cca 5 let v reaktoru) je palivový soubor pomocí zavážecího stroje přemístěn do bazénu vyhořelého paliva, kde dalších minimálně 5 let je jeho zbytkový výkon odjímán pomocí cirkulace vody. Jakmile poklesne zbytkový výkon paliva pod stanovenou úroveň, může být palivový soubor přemístěn do suchého kontejneru Castor, který je následně hermeticky utěsněn a umístěn do skladu vyhořelého paliva.

Takto ve skutečnosti jaderný odpad není skladován. Zdroj: 20th Century Fox

Provozováním jaderné elektrárny vznikají materiály, které byly ozářeny, například část primárního potrubí, náplně filtrů apod. a stanou se radioaktivní. Pokud není možné materiál zcela dekontaminovat, provedou se kroky pro snížení jejich radioaktivní úrovně a po přeměření jsou technologií bitumenace (slisování a zalití betonem do sudů) bezpečně umístěny do úložiště nízko a středně aktivních materiálů.

6. Jaderné elektrárny nezpůsobují genetické mutace

Elektrárna ve Springfieldu za dobu své činnosti přispěla ke zrodu několika zvířecích mutantů. Kukajda, ryba se třema očima a jedinečnou chutí, nebo obrovský pavouk, který střeží tajnou únikovou chodbu z elektrárny. Nic takového v reálném světě neuvidíte. Zaprvé JE nevypouští radioaktivní látky do životního prostředí a zadruhé, pokud dojde ke značnému ozáření (většinou z důvodů nevhodné manipulace se zdroji ionizačního záření, které se používá v diagnostice) je největším nebezpečím vznik nádorových onemocnění, nebo při extrémních dávkách radioaktivní popáleniny, vnitřní krvácení či kolaps nervového systému. Naštěstí ke zdrojům, které jsou schopné emitovat tak silné záření, se drtivá většina lidí za celý život nedostane.

Závěr

Našlo by se samozřejmě mnohem více rozdílů mezi seriálem a skutečností. I díky nim seriál Simpsonovi stále baví. Nás diváky samozřejmě těší, že Springfield využívá již téměř 30 let tento nízkoemisní zdroj elektrické energie a přejeme panu Burnsovi a všem zaměstnancům JE Springfield, aby oba stávající jaderné reaktory obdržely od amerického jaderného dozoru prodloužení licence minimálně na dalších 30 let.

Jaderná elektrárna Springfield Zdroj: 20th Century Fox

Inspirováno článkem publikovaným na webu Energy.gov, odkud jsou převzaty i obrázky ze seriálu

Autor úvodní fotografie: Windyshadow32

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *