Bulharsko prodloužilo provozní licenci jaderné elektrárně Kozloduj 5

DomůJaderné elektrárnyBulharsko prodloužilo provozní licenci jaderné elektrárně Kozloduj 5

Bulharský jaderný regulátor udělil 5. bloku jaderné elektrárny Kozloduj prodloužení provozní licence na dalších 10 let. Předseda národního jaderného dozoru, Lachezar Koztov, oficiálně předal dokument výkonnému řediteli elektrárny, Ivanu Andreevovi, minulý týden.

V areálu jaderné elektrárny Kozloduj se nachází dva provozované ruské tlakovodní reaktory VVER-1000 (Kozloduj 5, 6) a další 4 odstavené reaktory VVER-440. Novější bloky VVER-1000 v současné době disponují provozní licenci platnou do roku 2017 a 2019.

Oznámení o prodloužení provozu pro pátý blok do roku 2027 zveřejnil jaderný dozor 3. listopadu. Tím se stal historicky prvním bulharským jaderným blokem, u kterého byl povolen provoz za hranici původní projektované životnosti. Bulharský ministr energetiky dodal, že národní jaderný dozor připustil, že by blok mohl být bezpečně provozován až do roku 2047, ale podle národní legislativy je možné prodloužit provozní licenci nejvýše o 10 let (po 10 letech si bude muset provozovatel o prodloužení licence žádat znovu, pozn. autora).

Modernizovaný turbogenerátor Jaderné elektrárny Kozloduy; Zdroj: Kozloduy NPP

Návrh na prodloužení provozní životnosti 5. a 6. bloku byl vznesen v dubnu roku 2012. V té době podepsali zástupci jaderné elektrárny Kozloduj kontrakt s ruským gigantem Rosenergoatom a francouzskou EDF. Počátkem roku 2013 byla podepsána smlouva se společností Rusatom Services o modernizaci turbogenerátoru 6. bloku. Došlo k instalaci nového statoru, čímž  byl navýšen nominální elektrický výkon turbosoustrojí na 1100 MWe. Projekt byl dokončen v listopadu 2015.

V říjnu 2014 došlo k podepsání dohody na rekonstrukci a prodloužení životnosti pro 5. reaktorový blok s celkem třemi firmami. Kontrakt s Rosatomem v hodnotě 24,7 mil. euro byl podepsán v říjnu 2015 a jeho předmětem je modernizace turbogenerátoru s termínem dokončení v květnu 2018. Na realizace se podílejí společnosti Rosenergoatom, Rusatom Services a EDF. V celém projektu rozšíření výroby na 104 % původního výkonu a prodloužení životnosti se angažuje i bulharská vláda.