Dřívější uzavření belgických jaderných bloků Doel 1 a 2 by vedlo k zdvojnásobení očekávaného deficitu výkonu