Energoatom podepsal smlouvu s Westinghousem o dodávkách paliva pro VVER-440