Expertní skupina Evropské komise označila jadernou energii za ekologicky čistý zdroj