Jaderné elektrárny v New Jersey získaly prodloužení podpory za bezemisní výrobu elektřiny