Jihoukrajinská jaderná elektrárna se připravuje na prodloužení životnosti

DomůJaderné elektrárnyJihoukrajinská jaderná elektrárna se připravuje na prodloužení životnosti

Tým expertů z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) dokončil přezkoumání bezpečnosti třetího bloku Jihoukrajinské jaderné elektrárny pro plánované prodloužení životnosti. V příštím roce dosáhne tento blok své plánované délky provozu. Je však zamýšleno prodloužení provozu o dalších 10 let.

Tlakovodní třetí blok Jihoukrajinské jaderné elektrárny byl uveden do provozu na konci roku 1989. V příštím roce tak dosáhne své 30leté plánované životnosti. Provozovatel elektrárny však zamýšlí pokračovat v provozu dalších deset let. Podmínkou získání licence na tuto dobu je provedení řady kontrol a bezpečnostních vylepšení.

Na žádost ukrajinského Ministerstva energetického a uhelného průmyslu přijela zmíněný blok přezkoumat expertní skupina z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Ta provedla tzv. Pre-SALTO přezkoumání (Safety Aspects of Long Term Operation). Tento druh hodnocení není inspekcí, jeho výsledky nejsou závazné. Cílem je zhodnotit aktuální stav a navrhnout nezávazná opatření.

Pre-SALTO probíhalo na třetím bloku od 17. dubna do 25. dubna. Vedeno bylo dvěma zástupci MAAE a dále devíti zástupci z Argentiny, Bulharska, Číny, České republiky, Indie, Švédska a Velké Británie.

Hodnocena byla hlavně organizace a přípravy pro zamýšlený dlouhodobý provoz. Důraz byl také kladen na dostupnost lidských zdrojů a s tím spojený knowledge management. Finální zpráva z Pre-SALTO bude zveřejněna za několik měsíců.

Z provedeného přezkoumání vyplynulo, že management elektrárny již postoupil velmi daleko v přípravách na prodloužení provozu. Současně však bylo uděleno několik doporučení pro zvýšení bezpečnosti provozu. Mezi ně patří například dokončení evidence klíčových prvků dlouhodobého provozu a jejich následné monitorování.

Provozovatel elektrárny předpokládá do konce roku 2019 splnění všech bezpečnostních norem předepsaných MAAE, a také doporučení SALTO.

Zdroj úvodní fotografie: DmitVik